De grote lijnen voor de energietransitie.

Duurzaam Heiloo ondersteunt initiatieven van particulieren, ondernemers en ander organisaties om duurzame ontwikkelingen in Heiloo te bevorderen. Op dit moment is voor u de warmtevisie, die over uw woning en uw comfort gaat belangrijk. Zie daarvoor:

Voor de langere termijn speelt de Regionale Energie Strategie (RES), die betrekking heeft op zon en wind in Heiloo met windturbines (vooralsnog bij de Boekelermeer) en grotere projecten met zonnepanelen, waarbij voor ons belangrijk is:

  • Optimaal gebruik van grote daken en parkeerterreinen voor opwekken van elektrisch maar ook van warmte (PVT) wat je efficiënt op kan slaan om gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk tegen te gaan.
  • Een geluidscherm langs de A9, vooral bij Plan Oost voorzien van zonnepanelen.

Wij willen deze mogelijkheden, inclusief innovaties die nu plaats vinden, eerst goed uitzoeken voordat zoneweides en restwarmte wordt toegepast.

Speciale innovatie aanbieding voor gasloos

Om die innovatie te versnellen zijn we met Solar Energy Booster een korting overeengekomen indien via  Duurzaam Heiloo een offerte wordt aangevraagd voor een gasloze oplossing. Voor richt prijzen klik op de afbeelding hiernaast. De 4.7 kW is ene propaan uitvoering die ook een hoog rendement tot boven de 60 graden Celsius levert.  Voor financiële berekeningen zie webinar 18 februari 2021 

Lokale kracht is ons scenario en motto;

help die kracht te versterken.

Voor onderzoek en activiteiten zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons helpen Heiloo zo duurzaam mogelijk te maken. Dat kan zijn in de uitvoering van de website en andere media om bewoners te informeren. Maar heeft u expertise op dit gebied dan bent u ook van harte uitgenodigd om u aan te sluiten bij ons netwerk waarbij we in specifieke gevallen een beroep op u kunnen doen.

Ander interessante links zijn:

Invloed Nederland op klimaat Zon uit gevels Van het gas af
Transitieplan Duurzaam Heiloo Zonnewarmte in Heiloo Zon en wind in Heiloo en regio
Klimaatmonitor Heiloo
(Excel sheet)
Eigen energie/
Twee onder een kap
Denktank, democratie , participatie
en theoretische verdieping

In verband met het corona virus is er een forum ingericht om op afstand te kunnen communiceren.

Pijlers van Duurzaam Heiloo

Duurzaam Heiloo is een samenwerking tussen 3 betrokken partijen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Duurzaam Heiloo is een platform waarbij we zoveel mogelijk duurzame kennis en informatie verzamelen en delen met belangstellenden. De overkoepelende doelstelling is om door samenwerking grote stappen te zetten om Heiloo zo duurzaam mogelijk te maken.

Duurzaam Heiloo heeft een paar belangrijke pijlers:

  • We zijn politiek onafhankelijk en niet commercieel.
  • We onderkennen de doelgroepen gemeente, burgers en bedrijven.
  • We bereiken de doelen door projecten, events en informatieverschaffing.
  • Energie is een belangrijk aspect, onze scoop is breder

Duurzaam Heiloo heeft met Heiloo Energie een helpdesk in Winkelcentrum ‘t Loo, waar iedereen binnen kan lopen om informatie op te vragen die betrekking hebben tot duurzaamheid. De duurzame helpdesk is geopend op woensdag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. In verband met corona virus gesloten