Duurzaam Heiloo is een samenwerking tussen 3 betrokken partijen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Duurzaam Heiloo is een platform waarbij we zoveel mogelijk duurzame kennis en informatie verzamelen en delen met belangstellenden. De overkoepelende doelstelling is om door samenwerking grote stappen te zetten om Heiloo zo duurzaam mogelijk te maken.

Duurzaam Heiloo heeft een paar belangrijke pijlers:

We zijn politiek onafhankelijk en niet commercieel

We onderkennen de doelgroepen gemeente, burgers en bedrijven

We bereiken de doelen door projecten, events en informatieverschaffing

Energie is een belangrijk aspect, onze scoop is breder

 

 

Duurzaam Heiloo heeft met Heiloo Energie een helpdesk in Winkelcentrum ‘t Loo, waar iedereen binnen kan lopen om informatie op te vragen die betrekking hebben tot duurzaamheid. De duurzame helpdesk is geopend op woensdagmiddag en zaterdag.