Duurzaam Heiloo staat voor:

Brede duurzaamheid People Planet Profit (PPP) en biedt een platform voor samenwerking van het burgerinitiatief Heiloo Energie en het maatschappelijke ondernemen van de ondernemersvereniging Heiloo. Gezamenlijke activiteiten voeren we uit onder de naam Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie

Doelstelling is door samenwerking grote stappen teĀ zetten om Heiloo duurzamer te maken.

  • We zijn politiek onafhankelijk en niet commercieel
  • We onderkennen de doelgroepen gemeente, burgers en bedrijven
  • We bereiken de doelen door projecten, events en informatieverschaffing
  • Energie is een belangrijk aspect, maar onze scoop is breder.