Ook tijdens de corona willen we u van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.

Daarom ons eerste webinar waar we zonepanelen en een studie over PVT en warmteopslag aan de orde stellen.  

Datum: maandag 14 december 2020

Tijd: 19.30 – 20.45

Registreer info@duurzaamheiloo.nl 

Zonnestroom en Warmte’

Beste ondernemer, geïnteresseerde 

Zeker in deze onzekere tijden is het prettig als er op de energiekosten bespaard kan worden. Dat kan door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Ook zijn er nu meer mogelijkheden om de warmtevoorziening te realiseren door een zonnepaneel uit te breiden met een thermische component. In de webinar ‘Zonnestroom en Warmte’ leggen Rolf Huiberts (Aton Energie) en Wilma Eerenstein (Renergize Consultancy) uit wat de mogelijkheden zijn om hier zelf mee aan de slag te gaan, en wat dit financieel betekent. 

 

Agenda.

 Opening voorzitter Manuel den Hollander  (Toestroom)

Adviseur lokale groene energie, Provinciaal coördinator Buurtwarmte en afgevaardigde in Regionale Energie Strategie (RES) vanuit Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEINH)

De praktijk met Rob van der Wal (Ciropack)

Bestuurslid van ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo en voorzitter Duurzaam Heiloo, die zelf het goede voorbeeld geeft met onder andere PV panelen op bedrijfsdak gefinancierd door crowdfuncing en met SDE+ .

Eigen Energie; Wilma Eerenstein (Renergize Consultancy)

Ontwikkelingen staan niet stil en warmte is met minder aardgas uit Groningen een extra uitdaging. Waarom niet meer energie in de vorm van warmte en dus financieel voordeel halen uit die zonnepanelen als ze toch op het dak liggen. Op initiatief van Duurzaam Heiloo werd met Heiloo Energie en subsidie van de Provincie Noord Holland dit verder onderzocht. De eerst toepassingen zijn er al in Heiloo. Wilma geeft kort de ontwikkelingen en mogelijkheden weer.

Zonne-energie zonder zorgen biedt Rolf Huiberts (Aton Energie)

Investeer in de toekomst en maak soms een rendement tot 27% per jaar, terwijl alles van

A tot Z voor u wordt geregeld. Er zijn veel aanbieders van PV panelen, maar Aton Energie, een bedrijf uit de regio, is ook gericht op bedrijfdaken. Rolf geeft aan hoe dat werkt.     

Sluiting voorzitter.

Interessante algemene informatie Heiloo

Invloed Nederland op klimaat Zon uit gevels Van het gas af
Transitieplan Duurzaam Heiloo Zonnewarmte in Heiloo Zon en wind in Heiloo en regio
Klimaatmonitor Heiloo
(Excel sheet)
Eigen energie/
Twee onder een kap
Denktank, democratie , participatie
en theoretische verdieping

Belangrijk:

In verband met het corona virus is er een forum ingericht om op afstand te kunnen communiceren. 

De komende tijd buigt de gemeenteraad zich over de RES, waar zoekgebieden voor wind- en zonne-energie worden vast gesteld. Ook voor die uitwisseling van inzichten is het forum te gebruiken. 

Zit u thuis en wilt uw huis verduurzamen? Kijk naar de links waar ook toegankelijke informatie opstaat in de vorm van youtube filmpjes zodat ook voor dat soort adviezen  geen of minder life contact nodig is. 

Duurzaam Heiloo is een samenwerking tussen 3 betrokken partijen: inwoners, ondernemers en de gemeente. Duurzaam Heiloo is een platform waarbij we zoveel mogelijk duurzame kennis en informatie verzamelen en delen met belangstellenden. De overkoepelende doelstelling is om door samenwerking grote stappen te zetten om Heiloo zo duurzaam mogelijk te maken.

Duurzaam Heiloo heeft een paar belangrijke pijlers:

  • We zijn politiek onafhankelijk en niet commercieel.
  • We onderkennen de doelgroepen gemeente, burgers en bedrijven.
  • We bereiken de doelen door projecten, events en informatieverschaffing.
  • Energie is een belangrijk aspect, onze scoop is breder

Duurzaam Heiloo heeft met Heiloo Energie een helpdesk in Winkelcentrum ‘t Loo, waar iedereen binnen kan lopen om informatie op te vragen die betrekking hebben tot duurzaamheid. De duurzame helpdesk is geopend op woensdag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. In verband met corona virus gesloten