14% duurzame energie in 2020

De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dat gebeurt onder meer door belastingen op vervuilende brandstoffen en subsidies voor bijvoorbeeld zonne-energie.

14% duurzame energie in 2020
De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn.

Voordelen duurzame energie
Duurzame energie heeft de volgende voordelen:

 • Het vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2.
 • Ontwikkeling van nieuwe technieken voor bijvoorbeeld zonne-energie of ‘groen’ gas versterken de internationale concurrentiepositie.
 • Nederland wordt minder afhankelijk van andere landen voor de levering van kolen, olie en gas.

Soorten duurzame energie
De belangrijkste vormen van duurzame energie in Nederland zijn:

 • windenergie
 • bio-energie
 • zonne-energie
 • groene stroom
 • aardwarmte

Een kleinere rol spelen:

 • waterkracht: in Nederland staan 6 waterkrachtcentrales;
 • ‘blauwe’ energie: door het mengen van zout en zoet water ontstaat elektriciteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de proefinstallatie Wetsalt in Harlingen;
 • omgevingswarmte: ‘verloren’ warmte wordt daarbij alsnog nuttig gebruikt. Zoals in Culemborg waar wijkenergiebedrijf Thermo Bello warmte onttrekt aan grondwater om huizen mee te verwarmen.

Rijksoverheid stimuleert duurzame energie
Duurzame energie is nu nog duurder dan energie uit kolen, olie en gas (fossiele brandstoffen). Dit kan een drempel zijn voor bedrijven om te investeren in duurzame energie. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame energie. Bijvoorbeeld met belastingmaatregelen en tijdelijke subsidies.

Enkele maatregelen waarmee de overheid duurzame energie stimuleert:

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie vergoedt 5 tot 15 jaar extra investeringen voor duurzame energie.
Verhoging van de energiebelasting op aardgas.
Sluiting oude kolencentrales.