De basis van Duurzaam Heiloo is dat afval niet bestaat. Dat wil zeggen dat materiaal dat niet meer te gebruiken is voor het oorspronkelijke doel wordt hergebruikt. Dit dit is bekend onder de naam circulaire economie, wat alleen mogelijk is als de producten die we kopen daarvoor zijn ontworpen (heet cradle to cradle). De Ellen Macarthur Foundation (figuur) doe hierin veel voor de industrie. Ook de deeleconomie is hiervan een onderdeel en goed onderhoud van je spullen.

 

Belangrijk is dus niet alleen afval scheiden, maar vooral hoe je grondstoffen duurzaam gebuikt (is lastiger te meten; balans geeft alleen het resultaat van dat proces).

Duurzaam Heiloo speelt langs beide invalshoek in op deze problematiek

  • Circulaire economie met als voorbeeld het gebruik in de kringloop, maar ook hergebruik van leer va bankstellen die iet meer kunnen worden verkocht.
  • Afval bestaat niet met een eigen duurzame hergebruik ladder.

De indicatoren waarmee de score voor energie wordt bepaald zijn (bron; factsheets 2016):

huishoudelijk restafval

In toenemende mate wordt afval gescheiden ingezameld. Een deel wordt echter als restafval afgevoerd. Meestal wordt dit restafval verbrand, waardoor materialen niet meer nuttig worden hergebruikt en er dus nieuwe grondstoffen nodig zijn. Wel kan nog een deel van energie aanwezig in het afval worden teruggewonnen (met CO2 als gevolg).

Indicator: Huishoudelijk restafval per inwoner.

GFT afval

Ongeveer 40% van het afval dat vrij komt is groente-, fruit- en tuinafval, wat nuttig te gebruiken is in de vorm van compost of  biogas voor energieopwekking (eerste vraag is of dat afval nodig is).

Indicator: Gescheiden ingezameld GFT afval per inwoner

oud papier en karton

Oud papier en karton, ongeveer een kwart van afval bij huishoudens wordt verzameld en gebruikt bij de productie van papier. Dit bespaart op gebruik van primaire grondstoffen uit hout en energie voor de productie van papier (eerste vraag is of het niet papierloos of met minder karton kan).

Indicator: Gescheiden ingezameld oud papier en karton per inwoner.

verpakkingsglas

Verpakkingsglas dat vrijkomt bij huishoudens kan opnieuw worden ingezet bij de productie van glazen verpakkingen. Hierdoor kan niet alleen op grondstoffen worden bespaard, maar wordt ook aanzienlijk minder energie gebruikt in de productie van glas

Indicator: Gescheiden ingezameld verpakkingsglas per inwoner.

kunststof

Kunststof verpakkingen worden pas sinds enkele jaren structureel gescheiden ingezameld. Ook wordt er steeds meer kunststof gewonnen uit nascheiding van restafval. Het gescheiden kunststof kan (gedeeltelijk) worden hergebruikt in nieuwe kunststof producten. Hierdoor wordt bespaard op de inzet van nieuwe kunststoffen uit aardolie. Om ook plastic verpakkingsmateriaal uit nascheiding mee te nemen, heeft er een herberekening plaatsgevonden op basis van nascheidingscijfers.

Indicator: Kilogram gescheiden ingezameld of nagescheiden kunststof verpakkingsmateriaal per inwoner.