Participatie bijeenkomsten

We besteden als Duurzaam Heiloo veel tijd om toekomstig Heiloo zo duurzaam mogelijk te krijgen. Bewoners en bedrijven doen al veel, maar als we het slim doen is er vast meer te bereiken (zie projecten en eigen haard is goud waard).

Vanaf maart 2019 zijn alle gemeenten eindeloos met ateliers en conferenties bezig met specifieke ‘stakeholders’. Die projecteren hun perspectief in plannen die eind 2021 klaar moeten zijn. Ook in 2020 buigen BUCH medewerkers zich over de (discutabele) cijfers en kaarten, met opnieuw een select gezelschap.

Energiecooperaties zijn samen met onder andere de Natuur- en Milieufederaties, bezig om participatie van burgers en bedrijven ruimte te geven. Leden van energiecooperaties zijn welkom bij de eerste achterbanbijeenkomst op 21 januari in Noord-Holland Noord. Hier kan men zich hier aanmelden

Duurzaam Heiloo wil met Heiloo Energie  5 februari specifiek voor Heiloo een bijeenkomst hierover houden voor iedereen in Heiloo. Daarover volgt  nog nadere informatie.