Appartementen worden vaak beheerd door door een VVE of een woningbouwcorporatie. Voor de techniek maakt dat niet zoveel uit. Wel voor het proces met bewoners, wat bij VVE vaak wat langer duur in het beslissingsproces. Een nauwkeurige inpassing in de onderhoudsplannen en ook de financiering vraagt veel aandacht.

Belangrijk is de bestaande installatie in het gebouw. Die bestaat of uit en centrale warmteopwekking of elke woonunit heeft zijn eigen CV ketel te met een gasleiding. Eventueel aanwezige CV leidingen zij eventueel voor een nieuwe oplossingen te gebruiken voor 20 graden water (door lage delta T minder warmteverlies)  om decentrale kleine warmtepompen per appartement te voeden. Centraal kan dan met een bron (kan ook met andere opslag; bv. Solar Freezer, Hocosto etc.), eventueel samen met aqua thermie of PVT op het dak worden gezoge voor voldoende capaciteit voor goede temperatuur om in de decentrale units een hoge COP en dus relatief laag elektriciteitsverbruik te realiseren.

Er zijn diverse mogelijkheden om u verder te informeren zoals bij de rijksoverheid   en de Vereniging eigen huis .

Daarnaast zij er nog veel aparte bureaus, maar de beste oplossing is wellicht een samenwerking tussen VVE’s binnen Heiloo die  met de al aanwezig kennis in de gemeenschap zoeken naar oplossingen zonder commercieel gewin.

Duurzaam Heiloo werkt daar graag aan mee en voor technische oplossingsrichtingen zie  producten warmteopslag (alleen over warmte; er is ook kennis over andere zaken).

 

 

 

 

 

 

https://www.duurzame-vve.nl/