Het bestuur schept een financieel en organisatorisch kader duurzaamheidsactiviteiten binnen Heiloo mogelijk te maken en vorm en inhoud te geven. Ze laat zich ondersteunen en adviseren door inhoudelijke werkgroepen c.q. projectgroep. Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk en streeft ernaar de leden te betrekken waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen. Het bestuur zorgt voor activiteiten zijn om de binding tussen de leden en de uitstraling naar de gemeenschap te verbeteren.

Rob v.d Wal

Voorzitter (dagelijks bestuur)

PR intern en extern

DGA Ciropack en bestuurslid Ondernemend Heiloo 

Sponsor en eventcommissie

 

 

 

 

Harm Hofman 

Secretaris (dagelijks bestuur) & Aardgasvrijadviseur

Gepensioneerd (voorheen adviesorganisatie adviseur, docent en energietechniek)

Contactpersoon naar Heiloo Energie.

Projecten, webteam en helpdesk

 

 

 

 

Lex de Kruif 

Bestuurslid: Energie en afval bestaat niet

Websitebeheerder

Organisator duurzame huizen route Heiloo

Evenementencommissie

Regio coördinator Energieke Regio en eigenaar MVOambitie.nl

 

 

 

 

 

Mick van Mourik

Penningmeester (dagelijks bestuur)

Websitebeheerder

Vertegenwoordiger buitendienst Bij CiRoPack

Project: klankbordgroep Oosterzij all electric

 

 

 

 

Alida Langedijk

Adviseur: Circulaire economie / kringloop

DGA Alida meubelstoffering