Om aansluiting te krijgen bij wat die diverse burgers en bedrijven bezig houdt gebruiken we naast de thema’s van PPP een doelgroepen benaderingen.

Particulieren ofwel burgers vinden voor energie veel informatie op www.heilooenergie.nl.

In voorkomende gevallen wordt er ook gewerkt per wijk (wijkaanpak) of industrieterrein. Hiernaast een indeling zoals we de globaal de geografische indeling hanteren.