Bron foto OHO bedrijfsbezoek 

Heiloo telt ruim duizend ondernemingen – bedrijven, winkels en zelfstandig ondernemers, waarvan er ruim 250 ondernemers lid zijn van Ondernemend Heiloo (ook OHO genoemd). Naast maandelijkse netwerkbijeenkomsten worden krachten en expertise gebundeld. Dit past in de brede People Planet  Profit gedachte van Duurzaam Heiloo dat vooral een brede functie heeft als portal met name naar naar ondernemers.

Aspecten binnen PPP zijn:

 • Arbeid
 • Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden
 • Concurrentievermogen
 • Infrastructuur
 • Kennis

Veiligheid valt binnen het sociale domein maar heeft de aandacht met bedrijventerreinen en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Goede infrastructuur belangrijk voor bedrijven gevestigd in Heiloo en inwoners die minder overlast hebben van vrachtverkeer staat ook hoog op de agenda. Goede inpassing en compensatie voor de natuur is dan voorwaarde. Ander out is doortrekken van de weg op de Boekelermeer.

Bedrijvigheid in Heiloo

(bron informatie: https://allecijfers.nl/gemeente/heiloo/)

Onderstaande cijfer betreffen het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes.

 • A Landbouw, bosbouw en visserij (Lbv)
 • B-F Nijverheid en energie (Nen
 • B-F Nijverheid en energie (Nen)
 • G+I Handel en horeca (Hh)
 • H+J Vervoer, informatie en communicatie (Vic)
 • K+L Financiële diensten, onroerend goed (Fdo)
 • M+N Zakelijke dienstverlening (Zd)
 • R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (Cro)

U vindt alle bedrijven in Heiloo op Bedrijven XYZ