Extra thema-informatie:

Goede oude wijsheden vergaan nooit en controle over eigen basisbehoeften, zoals warmte en energie, blijft belangrijk. Dat laat je liever niet over aan Poetin, energieleveranciers of de minister van financiën.

Als we er over na willen denken lijkt het voor veel Nederlanders mogelijk van de zon en wat aardwarmte te leven. Een gezonde basis voor een warmte en energievisie, die met goede energielogistiek zowel maatschappelijk als voor burgers voordelen oplevert.

Het roer moet duidelijk om blijkt nu ook al weer met het stikstofprobleem en Urgenda procedeert met de overheid over het klimaat. Maar wat kan je  zelf aan het klimaat doen? Voor kleine acties zijn er tips op Youtube.  Maar denk met Duurzaam Heiloo ook mee over de toekomst van uw buurt en/ of blokhuizen (B&B aanpak). Participeer in de onvermijdelijke energietransitie. Een concept voorzet vindt u in Goed gasloos doe je samen. Dit is en vervolg op  een onderzoek naar buurtbatterijen. Na een vooronderzoek loopt er nu een door de Provincie gesubsidieerd  vervolgonderzoek. ( volledig rapport vooronderzoek  Energieopslag-Oude-werf-27-november) 

Er is geen huis gelijk en bewoners zijn nog diverser dan hun huizen. Ook de omgeving kan verschillen en dus vraagt Heiloo een andere benadering dan Alkmaar (Warmtevisie Alkmaar Vergelijk met Heiloo.)  Wat wel redelijk universeel lijkt is dat burgers niet afhankelijk willen zijn van monopolie achtige situaties en liever niet worden gestuurd door specialisten uit  specifieke disciplines  die deze instituties vertegenwoordigen of er deel vanuit maken.

Dat heet participatie van burgers om de energie voorziening  van Nederland aan de Nederlanders te laten, wat tevens essentieel is voor onze democratie. Participatie wil zeggen deelnemen, betrokken zijn en op basis daarvan inspraak hebben op energiebeleid dat niet voor de burger maar door de burger wordt vastgesteld. Alleen dan hou je je eigen haard.