Inhoud

Algemeen

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een algemeen geldige korte definitie is niet mogelijk omdat van de vele soorten fysische verschijnselen, thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. energie op veel verschillende manieren gemeten wordt. Al deze metingen hebben gemeen dat de resultaten uitgedrukt kunnen worden in dezelfde natuurkundige eenheid. Die eenheid is joule wat overeenkomt meteen Wat seconde (wij rekenen vaak in kWh)

Energie wordt wel aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Energie kan ook gezien worden als essentiële natuurlijke hulpbron, aangezien ze geconsumeerd, geproduceerd en gebruikt wordt door levende wezens, zie Energie (economie). (bron Wikipedia)

Indeling onderdeel Energie

De uitdagingen voor de klimaatdoelen zijn divers en het aantal verspillende invalshoeken is nog groter. Om voor voor bezoeker van de website snel bij de gewenste pagina’s te komen is er de volgende indeling gemaakt:

  • Particulieren, voor huizen bezitters maar ook voor appartementen en VVE’s en veel andere gebouwen
  • ‘Wat kunt u doen’ is nog en korter samenvatting voor particulieren, die overigens ook veel informatie vinden bij  ‘Algemene maatregelen’ waar werkzaamheden, principes en systemen met kort Youtube filmpjes worden toegelicht.
  • De kennisbank bevat studies en meer theoretische bijdragen voor beleid en minder voor praktische  uitvoering. Wel heeft he onderdeel webinars interessante bijdragen ook voor de particulier.
  • Lokale kracht (RES) heeft betrekking op de Regionale Energie Strategie en gaat vooral over zonneweides en windturbines
  • De warmtevisie gaat over hoe we met z’n allen zo goed mogelijk van het gas af komen in de komende 30 jaar. Dat is meer een planmatige  benadering waarbij infrastructuur zoals elektrische leidingen, warmtenetten, de buurtbatterij etc. aan de orde zijn.

Aan de zijkant is zoveel mogelijk volgens een vast patroon een navigatiemenu aangebracht per doelgroep, waarbij hier die van de particulier als voorbeeld is genomen. Via he menu in de bovenbalk is over te schakelen naar een ander domein of doelgroep.

Gezien het aantal raakvlakken tussen domeinen en doelgroepen is het onmogelijk om voor ieder een individueel passende indeling te maken.