Bron afbeelding: Hernieuwbare energie

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een algemeen geldige korte definitie is niet mogelijk omdat van de vele soorten fysische verschijnselen, thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. energie op veel verschillende manieren gemeten wordt. Al deze metingen hebben gemeen dat de resultaten uitgedrukt kunnen worden in dezelfde natuurkundige eenheid. Die eenheid is joule wat overeenkomt meteen Wat seconde (wij rekenen vaak in kWh)

Energie wordt wel aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Energie kan ook gezien worden als essentiële natuurlijke hulpbron, aangezien ze geconsumeerd, geproduceerd en gebruikt wordt door levende wezens, zie Energie (economie). (bron Wikipedia)

Praktische invulling

Het is lastig om al deze vormen van energie te vatten. Daarom maakt deze website een indeling die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Energie in producten valt onder de kringloopsamenleving. Hier gaat het om de energievormen elektrisch en warmte, met de volgende indeling:.

  • Lokale kracht sluit aan op de Regionale Energie Strategie en houdt zi bezig met vooral windenergie, zonneparken en grote daken. Vor inwoner is het hier vooral van belang waar men wel of geen windmolens wil en hoe en hoeveel natuur en landbouwgrond men op zou willen offeren aan energieopwekking
  • Inwoners betreft particulieren, bedrijven en instellingen.

Deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als niemand in Heiloo zonnepanelen op zijn dak wil om elektrisch en warmte op te wekken, dan zulle er meer windtribunes en zonneweides nodig zijn. Als iedereen dat doet zijn er minder nodig. Simpel gezegd; het moet uit de lengte of uit de breedte. Daarbij is het niet zo dat grootschalige energieopwekking per definitie goedkoper is. Grootschalig betekent centraal met veel transport (infrastructuur) en managementkosten. In snel tempo wordt het voor de particulier in Heiloo aantrekkelijker zelf in zijn energie te voorzien. Dat is afhankelijk van de situatie. Deze website tracht daarvoor keuzemogelijkheden te geven.