Inhoud


Algemeen

Voor opwekken van energie is er voor de particulier eigenlijk maar één oplossing en dat is zonne energie. Wind op micro schaal is financieel erg onaantrekkelijk en zelden uitvoerbaar. Elektrische opwekken is bijna altijd rendabel. Dat geld ook voor warmte en een combinatie van de twee is sterk in opkomst (thermische deel kan ook achter bestaande panelen worden gemonteerd). Het aantal aanbieders en de hoeveelheid informatie op internet is onuitputtelijk. Hier wordt naar deze websites verwezen. Voor warmte uit de bodem zie opslagsystemen. Denk bij nieuw of verbouw ook aan indakoplossingen; iets duurder, minder dakpannen (Youtube filmpje).


Elektrisch uit de zon

Bij zonnepanelen (PV) zit er verschil tussen mono (links in de banner)) en poly (rechts) kristallijne panelen. Veel informatie staat op  Zonnepanelenet, over merken maar ook voor dunne film, glas-glas en panelen in dakpannen. Ook worden verschillende producten vergeleken.

 

De gewone panelen zijn verkrijgbaar bij postorderbedrijven en gespecialiseerde bedrijven in de regio die installeren en een helpdesk hebben ook voor ‘doe het zelf’. Voor Heiloo is er Willem Tolsma van Thermo- Energie voor een prettig persoonlijk advies (ook voor Tonzon vloerisolatie). Prijzen van panelen zijn te vergelijken naar merk, capaciteit, type, kleur en land van herkomst. Dat geld ook voor 300 omvormers die gelijkstroom omzetten naar netstroom. De uitgebreide site van zonnepanelen.net besteedt ook aandacht aan het legplan.

Een legplan is niet alleen om een gunstige plek te vinden maar ook om een netjes geheel te krijgen als het af is. Naast de testen van zonnepanelen.net is er uiteraard de consumentenbond


Warmte uit de zon; Zonnecollectoren

PV panelen benutten niet de warmte van het zonlicht, maar het licht van de zon: de fotonen (energierijke deeltjes) die wordt omgezet naar zonnestroom. Bij zonnecollectoren wordt een vloeistof verwarmd, terwijl zonnepanelen zonlicht omzetten naar elektriciteit. De constructie van de collectoren en panelen is dan ook anders, hoewel ze sterk op elkaar lijken. Hier zijn twee basistypen (Bron; Greenhome)

De vlakke plaat zonnecollector lijkt op een PV paneel. Onder de vlakke plaat zitten buizen met water die opwarmen door de zon. Het opgewarmde water stroomt vervolgens via de buizen naar een voorraadvat. De collector is vlak en egaal zwart en wordt vaak gekozen omdat men dat mooier vindt dan het ander type. Het kan ook als zonnedak waar zonnepanelen en/of zonnecollectoren als dakbedekking worden gebruikt worden (indak)

Een vacuümbuis zonnecollector of heat pipe genoemd bestaat uit meerdere dubbelglas buizen. Deze hebben een warmtevasthoudende coating en zijn vacuüm gezogen. Daar loopt water door dat opgewarmd wordt. De isolerende werking van de buizen zorgen dat de warmte beter wordt vastgehouden dan bij een vlakke plaat zonnecollector. In de winter en in omstandigheden met weinig licht (bewolking of mist) behaalt een vacuümbuis zonnecollector een hoger rendement. Een nadeel is vooral in de zomer, dat het maximale vermogen (warmte) dat opgewekt kan worden lager is.

(terug naar inhoud)

PVT – elektrisch en warmte

(naar inhoud)

PVT panelen zijn sterk in opkomst, ook bij bestaande woningen en worden gebuikt samen met warmteopslag. Daarvan zijn er in de basis twee typen

  • Standaard zonnepanelen met daarachter een speciale absorbeerplaat. Door de warmte van de zon wordt de vloeistof opgewarmd voor verwarming van het water. De focus ligt vooral op elektriciteitsproductie. De absorptieplaat is te monteren achter standaard PV panelen. Door de koeling van de panelen neemt het rendement van het PV deel toe
  • Bij PV met thermische collectoren zitten de onderdelen in een geïsoleerde omkasting met een glasplaat. Door de goede isolatie kan Het collectorgedeelte werkt door een betere isolatie efficiënter met een hoger thermisch rendement. Door de hogere temperaturen is het elektrisch rendement wat lager.

Verschillen zitten ook in het materiaal dat van kunststof of aluminium kan zijn (lichter en betere geleding)

PV en zonnecollectoren zijn ook apart aan te brengen. Dat kan een lagere investering geven. Dit is mede afhankelijk van het dakoppervlak en wellicht esthetische aspecten. Voor opties energieverlies door warmte zie Youtube filmpje uit India.

(terug naar Inhoud)

Triple Solar

Triple Solar panelen zijn anders opgebouwd dan gewone zonnecollectoren, ook als er geen zon is, rendeert het warmtepomppaneel. Ze hebben geen isolatie aan de achterzijde zodat ze zoveel mogelijk warmte aan de omgeving kunnen onttrekken. Zowel ’s nachts als in de winter wordt energie onttrokken om de warmtepomp te voeden. Voor technische toelichting zie dit filmpje , een toepassing op oude hoge woning en de websiteVOOR EEN VOORBEELD IN HEILOOJaren-30 huis gasloos verwarmen met stille PVT-panelen als bron voor de warmtepomp en lage temperatuur radiatoren

Solar Energy Booster

Solar Energy Booster plaatst het temperatuurdeel onder het standaard PV paneel waardoor het naast warmte zorgt voor de afkoeling van het paneel (ongeveer 10% meer elektriciteitsopbrengst per PV paneel). Het temperatuurdeel past op bijna alle typen PV panelen en verdwijnt geheel in de vrije ruimte achter het paneel. Bevestigen kan met standaard materiaal en de dakbelasting is slechts 3 kg. per paneel.  Solar Energy Booster heeft octrooi op hun systeem. Voor opslag werkt men met o.a. een energiehek (zie opslag) Het systeem wort ook toegepast op gort daken waarbij de warmteprepomp buiten, deel in de grond kan worden opgesteld. Standard werkt men met Houtec warmtepompen die ook pompen levert met propaan( hogere temperatuur) maar ander merken zijn ook mogelijk.

Panelen achterzijde

Use all energy

Use all energy werkt ook met een systeem van en aluminium plaat achter een normaal PV paneel en laat de productie goed zien in een filmpje. zie hier voor filmpje en website. .

Voltera

Bij Volthera wordt het thermische deel achter het PV paneel gemonteerd. Volthera stelt dat PVT-panelen de buitenunit of grondbron vervangen, voor een warmtepomp. De panelen wekken ook thermische energie op als het onder nul graden Celsius is (tot -8 °C), als de zon niet schijnt en zelfs als er sneeuw ligt.

Er zal echter bij een lagere buitentemperatuur minder capaciteit van het aangeleverde water zijn dan bij een bron of warmteopslag. Volthera lever ook het volledige pakket inclusief warmtepomp en buffervaten en een opbrengst berekening waarbij advies over deze details mogelijk is.Youtube filmpje met Valiant 

R&R film

R&R systems 

Dit bedrijf levert, met Solar Freezer en Voltera als partner complet systemen v0or der agrarische sector en ander special projecten. Voorbeelden komen aan de orde in onderstaande film alsmede een klein stukje van d productie van de kunststof lamellen.

(terug naar Inhoud)