Het event-team is verantwoordelijke voor een goede programmering van de events waar Duurzaam Heiloo bij is betrokken, waaronder twee events per jaar in het Loo. Ze zoekt daarvoor geschikte standhouders en benadert deze en andere betrokkenen die bij kunnen dragen tot een succes. Om het verloop van het event goed te laten verlopen worden indelingen van ruimten gemaakt en afspraken daarover met betrokkenen vastgelegd. Het evetn-team zoekt mensen die betrokkenen begeleiden vooral tijdens het event. Daaronder valt ook contact met of zorgen voor technici voor opbouw en de catering., de gemeente (aanvragen) en het LOO. Het event-team zorgt met het pr-team voor een goede promotie en reclamecampagne en onderhoudt contacten met de pers

Rob v.d. Wal

Coördinatie PR en reclame activiteiten

Vacature

Werving standhouders en contact met het Loo

Anneke Hofman

Catering

Arend van Dijk

Event opbouw

Lex De Kruijf 

Cooridnator kringloop

Leider fietstocht Duurzame Huizenroute