Het coronavirus beperkt onze denktankactiviteiten. Niet alleen de contactverboden maar ook de inspanningen die veel mensen moeten plegen om dit virus en de gevolgen te bestrijden zijn topprioriteit. Die mensen lopen we niet voor de voeten. We wensen ze alle sterkte.

Er zijn wel veel mensen die niet naar hun werk kunnen en binnen moeten blijven. Die zijn wellicht bereid mee te denken over de klimaatproblemen die op termijn wellicht gevolgen hebben gelijk of groter dan die van het coronavirus.
Reden om het contactloos communiceren voorlopig in te voeren. Het voordeel is tevens dat de informatie op het net blijft. Dat wil zeggen dat mensen die nu geen tijd hebben later de discussies kunnen lezen. Inwoners van Heiloo die nu hun stinkende best doen worden dan later niet uitgesloten ‘omdat er niet bij waren’.

U krijgt via https://duurzaamheiloo.nl/forums/ een overzicht van de forums (nu RES en Warmtevisie). Door te klikken op het gewenste forum komt u bij de gewenste onderwerpen. U kun ook via het dropdown menu onder projecten/ denktank naar de onderwerpen gaan.

Normaal stond de RES als eerste op het programma. Het college zou deze maand met een notitie komt. Bespreking zou volgen en in juni een besluit. We verzoeken de gemeenteraadsleden (verzoek van ambtenaren ligt bij presidium) om optimale openbaarheid en openheid. We willen met dit forum politici en burgers in discussie dichter bij elkaar brengen rond dit collectief klimaatprobleem en vragen hun dan ook hier gebruik van te maken.
In het kader van het betrekken van de mensen die nu hun stinkende best doen tegen de corona lijkt het ons rechtvaardig terughoudendheid te betrachten met onomkeerbare besluiten. Besluiten over studies die de slagvaardigheid na de corona kunnen verhogen staan bij ons wel hoog op de agenda.

Tot slot; Dit is voor ons ook nieuw en een proef die door de corana wat versneld wordt ingevoerd. Als blijkt dat het niet werkt of uit de hand loopt stoppen we er mee. Met uit de hand lopen bedoelen we dat het forum word misbruikt door commercie of dat beledigende opmerkingen tegen bepaalde groepen of personen worden geuit. Afwijkende meningen zijn welkom. Klimaatcritici dienen mits ze de opmerkingen plaatsen in lijn met voorgaande met respect te worden bejegend.

We behouden ons het recht voor om bijdragen te verwijderen zonder recht op beroep en zonder daarmee de verantwoordelijkheid  te nemen voor wat wel wordt geplaatst.