Skip to main content

Hoofdpagina Forums

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste bericht
  • Elektrisch en warmte in de toekomst
   In het Klimaatakkoord  is afgesproken dat gemeenten met betrokkenheid van stakeholders uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Hierin wordt het tijdspad vastgelegd waarop buurten en wijken voor wat betreft hun warmtevoorziening niet meer afhankelijk zijn van aardgas. Voor buurten en wijken waarvan de transitie vóór 2030 is gepland, maakt de gemeente ook de potentiële alternatieve energie-infrastructuren bekend. (ECW). Onze positie is dat onze inwoners zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van energieleveranciers en hogere energiekosten in de toekomst. Door het zelf op te wekken en te gebruiken zijn er geen transportverliezen en betaalt u geen belasting. Aansluiten op een warmtenet geeft relatief hoge investeringen voor transportleidingen, en transportverliezen terwijl de energierekening blijft. Wij zien een bijna zelfvoorzienend Heiloo met opwekken van zowel warmte als elektrisch uit de zon, met opslag zo dicht mogelijk bij de gebruiker. Daar zetten we op in door te kijken wat de mogelijkheden zijn met twee onder een kap woningen (zijn er veel van in Heiloo en is makkelijk uit te breiden naar rijtje woningen) en appartementen. (staan meerder systemen op die site)  Uiteraard horen we ook graag van u wat u er van vindt of wellicht wilt u hieraan meedoen.    
  • 14
  • 14
  • 2 maanden, 2 weken geleden

   julieheaney8

  • Macro Energie uit buitenland
   Op een TVVL bijenkomst, met een presentatie die ook als advies diende naar Frans Timmermans van de EU, maar ook vanuit ons kennisnetwerk is er de stelling; Grote zonnecentrales in de Sahara, gespreid over landen als Marokko, Tunesië en Egypte kunnen Europa makkelijk van stroom voorzien. Aan de andere kant is er continu de vraag of we wel gas uit Rusland willen. En ook uit Europa is het de vraag of het nu wel de bedoeling is om kernenergie te importeren vanuit Frankrijk. Het blijven lastige vraagstukken waarbij het de vraag is waar al die energie voor nodig is. Voor je woning? Kan dat niet met eigen PV panelen? Voor de industrie ? Kan dat niet met grote windmolens in Nederland En dan, maar dat is helemaal vloeken in de kerk: Hebben we al die industrie nodig? Moeten we de energie uit de Sahara halen en de werknemers uit de Oostbloklanden of misschien straks  ook uit Afrika om hier in het overbevolkte Nederland met CO2 en stikstofproblemen nog meer te produceren voor de export? Dit laatst overstijgt de huidige klimaatdiscussie, maar toch? Wat produceert IJmuiden nog over 10 jaar in Nederland en wat scheelt dat  aan CO2? Ongemakkelijke vragen, waarvan op dit forum vooral de klimaat items  staan.       strie?  
  • 1
  • 1
  • Geen onderwerpen

   Harm Hofman

  • Wind en zonne energie in Heiloo
   De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij wordt wel over de grenzen heen gekeken. Dit forum gaat over wind en zonne energie, waarbij het duidelijk is dat daken zoveel mogelijk van PV(T) panelen moeten worden voorzien. Er is al en bijeenkomst over geweest waarvan een beperkt en niet al te duidelijk verslag is. De gebruikte kaarten ontbreken  helaas. Maar laat uw gedachten de vrije loop in het forum over de RES. In juni zou de raad er over moeten beslissen. Of dat nog zo is i.v.m. corona is nog onbekend. Op onze website proberen we voor u relevante informatie te verzamelen, waarbij lokale kracht waarbij we o.a ook naar parkeerterreinen kijken onze voorkeur heeft.
  • 26
  • 26
  • 21 minuten geleden

   Uppa