Historie

Duurzaam Heiloo is ontstaan nadat het burgerinitiatief Heiloo Energie vanuit hun visie vond dat ook bedrijven in Heiloo meer betrokken hoorden te zijn bij duurzaamheid.

Deze tak werd toewezen aan Harm Hofman die samen met Carl Mueller de ondernemersvereniging in de persoon van Rob v.d Wal enthousiast kreeg voor die gedachte. Er werd en soort bestuur gevormd, waarbij het toenmalig bestuurslid Annemarie Bor voorstelde om tijdens de landelijke Duurzame open huizenroute een event te organiseren. Voorvaren werd daarvoor een site Duurzaam Heiloo opgericht met een mooi logo van Iwan Bronckhorst. Voor het eerste zette vooral de firma Kops zich in met veel infomotie op zijn erf. Een overmaat aan verkeer op de Stationsweg maakte dat de event moest verhize nar de Witte Kerk

Alleen energie was echter voor de ondernemers een te beperkte scoop. Bestuurslid Lex de Kruijf zette zich in voor de afval problematiek met een afvalladder (afval bestaat niet), Waarbij Alida Landgedijk aansloot met hergebruik van leer vanuit oude bankstellen (deels beschikbaar gesteld door Dorcas als daar en bankstel onverkoopbaar is). In moderne termen de circulaire economie. Voldoende activiteiten om naast het event in het najaar rond energie in het voorjaar een event te organiseren rond de circulaire economie. De ambitie is om daar ook nog aspecten als voeding en en lifestyle in op te nemen.

De sociale component werd opgepakt door Ronald Stiphout met de problematiek rond mensen met een achterstand o de arbeidsmarkt. Met het aantrekken van de economie en de uitputting van de beperkte mogelijk binnen de relatief kleine bedrijven binnen Heiloo maakt die activiteit minder in de tijd minder urgent. Ronald staat nu voor vraagstukken rond geluidsoverlast.

Toetreden van Heiloo Energie tot het netwerk van bedrijven leidde ook tot contacten met winkelcentrum het Loo. Voor duurzaamheid was het mogelijk om een van de leegstaande panden te betrekken om van daaruit de de activiteiten van de duurzame helpdesk van Heiloo Energie effectiever uit te bouwen. Ook Duurzaam Heiloo opereert vanuit de winkel in het kader van hun bredere doelstelling zoals o.a. l met de kringloopwinkel en hergebruik van leer. Dit onder de gezamenlijk merknaam Duurzaam Heiloo/ Heiloo Energie. Intussen worden ook de events georganiseerd in het winkelcentrum het LOO.

We kunnen zeggen dat de activiteiten sterk zijn gegroeid. Gezien noodzaak om meer aan duurzaamheid zouden we nog meer moeten doen, maar de tijd van vrijwilligers is beperkt. Dat wil zeggen dat we graag meer vrijwilligers in ons midden zien om de enorme taakstelling op te pakken.