Bij het isoleren van een gebouw* gelden de volgende minimale Rc-waarden:

Constructie Nieuwbouw Renovatie
Gevels 1 Rc 4,5 m2K/W Rc 1,3 m2K/W
Daken 2 Rc 6,0 m2K/W Rc 2,0 m2K/W
Vloeren 3 Rc 3,5 m2K/W Rc 2,5 m2K/W

* Deze richtlijnen gelden voor vrijwel alle gebouwen waar langdurig personen verblijven. Denk aan woningen, maar ook scholen, kantoren, productiebedrijven en winkels.

Let wel: RC waarde  woning moet minimaal 4 zijn voor veel toepassingen. Voor elk verwarmingssysteem geldt; alles wat je verliest aan energie door minder isolatie betaal je maandelijks extra voor elektrisch, gas of andere bronnen via de energierekening. Buitenisolatie  met mooie gevel gaat 40 tot 5o jaar mee.

Aanhouden van nieuwbouwnormen of hoger kan zinvol zijn ook voor renovatie,

De isolatiewaarde bij spouwmuurisolatie hangt af van de breedte van de spouw (minder van isolatiemateriaal). De Rc waarde (zie onder) bij een spouw van 6 centimeter levert ongeveer 1,7 op (ongeïsoleerder gemiddeld 0,4). Met buitenisolatie zijn waarden boven de 4.5. In Termijen is vaak  oude niet optimale spouwisolatie aanwezig (eerst verwijderen).

De RC-waarde geeft de warmteweerstand van een constructie weer. Die constructie bestaat uit verschillende lagen materialen waarbij ieder materiaal een andere warmteweerstand heeft.

  • Metalen zijn goede warmtegeleiders, hebben dus een lage warmteweerstand.
  • Lucht en kunststof zijn slechte warmtegeleiders, dus met een hoge thermische weerstand.

De warmteweerstand van een laag materiaal is afhankelijk van de thermische geleidbaarheid en de dikte van de laag.

  • De warmteweerstand van een laag wordt bepaald met R=d/λ.
  • R = de warmteweerstand in m².K/W
  • d = dikte van de laag in m
  • λ = de thermische geleidbaarheid in W/(m.K) van het materiaal

Voor de warmtestroom door een wand geldt:  waarin Qw=U*A*ΔT  de warmtestroom (het warmteverlies) in watt,

  • A het oppervlak van de wand in m²
  • ΔT het verschil tussen de temperatuur aan de ene en de andere zijde van de wand in graden Celsius of Kelvin.
  • De  warmtedoorgangscoëfficiënt U= 1/R omgekeerde van weerstand R.

De totale warmteweerstand van een constructie wordt bepaald door de som van de lagen waaruit de constructie is samengesteld. Rc =R1+R2+R3…..Rn, dus Rc van een buitenmuur de waarde van de binnenmuur de spouw, de buitenmuur en als je E boards aanbrengt die isolatie plus de steenstips.

Let op voor koudebruggen, een deel van de buitenschil (gevel, dak of vloer), waar de isolatielaag doorbroken waardoor de weerstand wordt.