Elk jaar maakt Duurzaam Heiloo, zoveel mogelijk in overleg met Heiloo Energie, een jaarplan met bepaalde acties. Dat plan wordt voorgelegd aan de wethouders en vervolgens wordt datgene wat de gemeente overneemt uitgewerkt met de ambtenaren. Uiteraard worden voorstellen van de gemeente in onze plannen opgenomen indien die in onze visie bijdragen aan de duurzaamheid van Heiloo. Bij het coalitie overleg werd een bijdrage geleverd te behoeve van de gehele coalitieperiode. Tot slot vindt u hier ook informatie over het klimaatakkoord voor landelijk niveau.

Presentaties aan commissie gemeenteraad

Jaarplannen Duurzaam Heiloo (in samenwerking met Heiloo Energie).

Plannen gemeente Heiloo

Klimaatakkoord

InnovatieRoute