Als er één sector is die zich verwant weet met het milieu dan is het land- en bosbouw. Hier werkt men in en met de natuur en steeds meer voor de natuur. Want dit is inmiddels wel duidelijk, als wij willen dat de natuur goed voor ons zorgt dan moeten wij goed zorgen voor de natuur.

Heiloo herbergt een beperkt aantal kleinere bedrijven in deze sector, maar zij hebben grote betekenis voor het milieu in onze directe omgeving en zij zijn zich bewust van de verwachtingen die de consumenten hebben waar het gaat om hun inspanningen om ons milieu te respecteren.

Die verwachtingen zijn hoog en ook de overheid stelt hoge eisen waar het gaat om het beheer van grond, water en lucht. Daarbij komt dat de markt inmiddels zo groot is als de wereld. Er is daarom meer dan passie nodig om in de land- en bosbouw te ondernemen.Kapitaal, kennis en karakter zijn onontbeerlijk.

Achter de links water en klimaatzaken, zie informatieblok, gaat veel kennis schuil. Zo zijn er veel meer invalshoeken waarvan Heiloo Energie biodiversiteit een heel belangrijke vindt. Wij gaan in overleg met LTO Nederland om te bespreken hoe wij deze sector optimaal van dienst kunnen zijn. Reeds nu roepen we de ondernemers die hun kennis beschikbaar willen stellen op om contact met ons op te nemen. Wij inventariseren die kennis en verbinden met de ondernemers waarvoor uw kennis van waarde is