Afbeelding: Zoekgebied Heiloo (RES)

Relevante websites

De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document met  o.a. de energieregio Alkmaar (met Heiloo) dat beschrijft hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) op te wekken en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk is met  de opslag en infrastructuur.  Keuzes die we met elkaar maken vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. 

De RES maakt een scheiding tussen regionale grootschalige oplossingen (regionaal en provinciaal) en de Transitievisie Warmte die ze aan de gemeente laat. Duurzaam Heiloo kiest voor meer samenhang.

Goede decentrale of individuele oplossingen bieden veel mogelijkheden. Als inwoners van Heiloo daar meer gebruik van maken, is de energietransitie mogelijk tegen lage maatschappelijke en individuele kosten en met minder  schade aan natuur en landbouwgrond. De keus is aan u;

  • Hebben we de betrokkenheid en lokale kracht om zelf actie nemen voor en lagere energierekening en meer natuur, of.
  •  Wachten we op grote bedrijven die een hogere energierekening presenteren (moeten ook verdienen en winst maken; terecht) en die meer (natuur) ruimte nodig hebben.

Het verschil is dat Duurzaam Heiloo meer concreet kijkt naar zonne-energie voor daken en parkeerterreinen en met zowel opwekken van elektrisch als warmte. Opslag van warmte voor overbruggen van de winter voor particuliere woningbezitters is al mogelijk en wordt een aantrekkelijke optie. De eerste conceptversie van de de RES notitie neemt dit niet mee geeft weinig concrete inhoud over een leiding voor restwarmte die nog wordt onderzocht en Liander heeft te weinig informatie voor een goede voorspelling. Wij zijn op  basis van onderzoek en beredeneerde  onderbouwingen (op deze website) van mening dat die voorzieningen nauwelijks  nodig zijn. Voorwaarde is dat we als gemeente en gemeenschap nu  aan de slag gaan met en voor burgers met voldoende keuzemogelijkheden. Deze worden verzameld op de pagina’s voor particulieren en voor technische details zijn er de instructiefilmpjes.

De Res werkt met drie scenario en kaarten die zoekgebieden  laten zien. Deze zijn:

• Scenario Landschappelijke kenmerken als troef (behouden/ versterken van de diversiteit in het landschap)
• Scenario Energielandschap 2.0 (producent van groene energie, voor eigen verbruik én export)
• Scenario Lokale kracht (baten  energieopwekking naar  gemeenschap.  investeren in de energie-infrastructuur, de natuur en lokale verenigingen)

Duurzaam Heiloo neemt van de drie scenario’s het scenario Lokale Kracht  (boven in banner) aangevuld met wat mogelijkheden vanuit andere twee scenario’s en bestaande ideeën van diverse organisatie als basis. Meer participatie is noodzakelijk en kan zorgen  dat landschap behouden blijft.

De gemeente heeft nog steeds geen goed monitoring systeem voor Heiloo. Op hoofdlijnen wordt hier gebruik gemaakt van de Klimaatmonitor, waar we een kort uittreksel van maakten. Data komt verder van Pico, waarvan de website is overgenomen door Geodan en de informatie van het Planbureau voor de leefomgeving. De factsheets van de RES geven  een goede ingang en de site ‘Alle cijfers‘ is handig. Tot slot de NVDE 21 juni 2018

‘De kosten van duurzame energie zijn de afgelopen jaren fors gedaald maar het einde is nog lang niet in zicht. Ecofys, onderdeel van Navigant, heeft berekend dat zonne- en windenergie de komende vijf jaar 20 tot 40 procent goedkoper kunnen worden. De kostprijs van duurzame stroom beweegt daarmee in de richting van stroom uit kolen en gas’. Dit zijn uiteraard globale cijfers voor grootschalige opwekking. Voor installaties thuis kan  situatie  anders zijn afhankelijk van de ligging. Met PVT wordt ook gelijktijdig warmte opgewekt.