Heiloo kent nog altijd het wegenpatroon liggen van een tuindersdorp. Dat geeft Heiloo zijn mooie dorpse karakter, maar geeft in toenemende mate problemen met de verkeersverwerking. Heiloo wil mensen een woning geven en breidt uit. De bestaande wegen kunnen dan de verkeerstromen nauwelijks verwerken. Dit belast niet alleen onze buurdorpen en ons leefmilieu maar het gaat ook ten koste van de leefbaarheid. Transportwegen horen zo kort mogelijk te zijn zonder auto’s die in een file de lucht staan te vervuilen.

Fietsers krijgen bij Duurzaam Heiloo een hoofdrol door brede en comfortabele fietspaden maar ook de wandelaar krijgt aandacht. Verder zijn goede trein- en busverbindingen belangrijk en wellicht zijn extra busverbinding nodig. Openbaar ervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Er worden routes voor het vracht-, landbouw- en busverkeer aangewezen. Bestemmingsverkeer wordt zo efficiënt maar wel bewonersvriendelijk afgehandeld met respect voor de natuur.

Het zal duidelijk zijn dat er in deze puzzel tegenstijdige krachten werkzaam zijn waar we met z’n allen in Heiloo goed over na moeten denken. Daarvoor is er in Heiloo al het verkeerspanel. Goede informatie en communicatie naar inwoners is daarbij belangrijk. Duurzaam Heiloo wil met deze pagina’s daar een bijdrage aan leveren.