Skip to main content

Het kleine blokje rechts is wat we met z’n allen aan energie gebruiken; het hele blok eromheen is wat we van de zon krijgen die hier aan het opkomen is. De uitdaging is om die energie eruit te halen en op te slaan op het moment dat we dit nodig hebben.

 

Kern is dat burger centraal staat en start is voor onderzoek.

Wijkaanpak is te globaal. We noemen dat  in het vervolg  buurt en blok huizen aanpak (B&,B aanpak),  zodat de burger  een op zijn situatie aangepaste benadering krijgt.  

Echte participatie van burgers staat voorop via echte inspraak; dus iet alleen door belangenclubs gestuurde uitvoering door burgers.

Samen een plan maken tot 2050 zodat burger weet waar hij aan toe is met goede financieringsmogelijkheden. 

Download  Samen naar een gasloos Heiloo2 en ga naar ‘Eigen haard is goud waard’. 

 

 

PV panelen worden steeds goedkoper en beter om op je woning elektrische energie op te wekken.

Systemen om gelijk warmte op te wekken komen steeds meer op de markt.

Nu nog thuis energie opslaan en we zijn zelfvoorzienend.

Op 18 juni 2019 werden een aantal presentaties gegeven die zijn opgenomen in de bundel; Van het gas af, het nieuwe verwarmen, Energie logistiek in Heiloo. (Van_het_gas_af_het_nieuwe_verwarmen).

Deze notitie bouwt voort op een eerdere studie ronde de buurtbatterij  een een studie over een grootschaliger PV project (voor beide is er en subsidie van de Provincie Noord Holland, die zeer behulpzaam is)

 

Kern studie is de onbalans vraag en aanbod van energie, zowel warmte als elektrisch (met PV).

Naast buurtbatterij aandacht voor particuliere opslag elektrisch en warmteopslag.

Aandacht voor smat grid thuis, inclusief warmte,  maar ook breder als capaciteitsleverancier stroom voor  Tennnet, kabel capaciteitsleverancier Liander en eventueel energiehandel en noodstroom. 

Instituties en wetgeving wordt als belemmerend probleemgebied aangegeven.

Als vervolg is er een studie gestart met de Provincie naar  de laatste twee genoemde punten. Andere aspecten zoals lokaal warmte opslaan en betrokkenheid va burgers komen in de volgende studies terug. (hier te downloaden Energieopslag-Oude-werf-27-november)

 

 

 

 

Veel van de oplossingen zijn ook toepasbaar voor bedrijven of winkelcentra.

Belangrijk is de financiering een van de fundamenten van ons huis voor duurzaamheid.

 

 

.