Duurzaam Heiloo is een stichting de ten doel: het ondersteunen van initiatieven van particulieren, ondernemers en ander organisaties om duurzame ontwikkelingen in Heiloo te bevorderen. Zie hier de statuten. OPRICHTING Stichting Duurzaam Heiloo 2021.

De filosofie is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse werkgroepen ,commissies en projectgroepen.Het voordeel hiervan is dat de continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Werkgroepen en commissies en en kennisnetwerk zorgen voor een spreiding van werkzaamheden, waardoor een vereniging minder afhankelijk wordt van een (te) beperkte groep personen en daardoor minder kwetsbaar is. Het bestuur kent minimaal 3 en maximaal 7 personen. Een werkgroep of commissie wordt door het bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een beleidsgebied toegewezen. Het bestuur kan ook commissies instellen met een tijdelijk doel (project). Van alle vergaderingen wordt een afschrift naar de secretaris wordt gestuurd. Los van het basisorganogram worden bedrijven en burgers uitgenodigd om zelf acties op te pakken die desgewenst door het bestuur worden gefaciliteerd.