Afbeelding; Green village powerparking.

Voor productie zie carports en fietsenstallingen 

Opties zonnestroom en zonnewarmte Heiloo – op basis van parkeerplaatsen en grote daken. (maar een deel – 25 GWh per jaar) Bron: Steven Celotto en Wilma Eerenstein Renergize

Parkeerplaatsen, waar ook straks  veel meer auto’s die stroom nodig hebben staan, is een uitgelezen plek op zonnepanelen op te leggen. En hoewel windenergie relatief meer oplevert is het aantrekkelijk om ook naar zonne energie te kijken voor collectieve opwekking. Zeker grote windmolens op land geven soms overlast. Nadeel van zonne energie is dat er meer landoppervlakte nodig is per kWh. Door de panelen op daken te leggen is dat niet het geval en daarom is het ook verstandig om die daken zoveel mogelijk te benutten.

Voor collectieve opwekking wordt vaak gedacht aan zonne weides. Misschien hebben we dat op termijn nodig, maar het lijkt beter  daken optimaal te benutten. Een geluid scherm is ook en goede oplossing omdat het tevens het geluid beperkt en gebruik maakt van de hoogte en dus minder grondoppervlakte gebuikt. Vervolgens lijkt een goede uitwerking van de parkeerterreinen vooralsnog een betere optie dan zonne weides. Met die parkeerterreinen kan je nu mee aan de gang, Zonneweides kan desgewenst in een volgende fase voor de resterende vraag. Hiernaast de constructieve zonneladder (bron Solarfields) die wij graag systematisch afwerken om te voorkomen dat onnodig natuur en landbouwgrond verloren gaat.

Een eerste inschatting van de opbrengst is hieronder aangegeven.  Voor een uitwerking klik Parkeer Locatie in Heiloo (2).

Locatie in Heiloo Oppervlakte (m²) Op te wekken energie (MWhr/jaar) Bomen aanwezig  
Station 4570

777

Nee
Dorssports 3630 617 Ja – jong-klein
Baafje 4538 771 Ja – jong-klein en omringd met hoge bomen
Het Vennewater 4000 680  Nee
Sportvereniging De Foresters 3000 510  Nee – hoge bomen langs noordkant
Golfclub 2070 352  Nee
Som 21808 3707  

 

Hieronder zijn een aantal voorbeelden iets verder uitgewerkt waarbij ook de mogelijkheid  van warmteopwekking als suggestie wordt meegegeven.

Zonne weides hebben het nadeel dat je veel agrarische grond, die door uitbreiding van steden en dorpen toch al afneemt, nog verder inperkt. Daarover de volgen punten:

We vergeten vaak dat Nederland maar in een ding echt goed is; de land en tuinbouw. De universiteit in Wageningen is toonaangevend in de wereld en we zijn wereldberoemd om onze bloemen. Dat aspect mogen we niet vergeten.

De vraag is ook of we liever koeien in de wei zien of zonepanelen, waarbij het ook de rest van de natuur aantast.

Vanuit economisch oogpunt is het mogelijk de zonnepanelen wat hoger te monteren waardoor er nog wat schapen onderdoor kunnen. Dat beperkt de boer in efficiënt landgebuikt en daarbij als je die staander iets hoger maakt passen er ook auto’s onder die dan afgeschermd staan.

Dan heb je dus kleine zonneweides op parkeerplaatsen en fietsenstallingen, met een aantal voordelen:

    • Die parkeerplaatsen zijn verdeeld over het dorp, vaak dicht bij een 10 kV station of andere voorzieningen, waardoor de hoge infrastructuurkosten zoals bij grote zonne weides  veel lager zijn(desnoods werken met buurtaccu).
    • De energie wordt opgewekt vlak bij de gebruikers. Dus de energieverliezen voor transport en zijn lager.
    • Het is mogelijk om de panelen aan te sluiten op laadpalen waardoor de energie van de panelen de auto in gaat. De energie is in de avond vanuit de auto weer te gebruiken is in huis. (rijdende accu voor thuis).
    • Panelen op parkeerterreinen liggen vlak bij de grond. Door toepassing van PVT is de opgewekte warmte makkelijk naar een ondergrondse opslag te brengen voor een warmtevoorziening.

Hieronder staan een aantal te onderzoeken mogelijkheden voor Heiloo.  Voor technische oplossingen zie producten voor parkeren en carports en voor warmte opslag.

 

Te beginnen bij de locaties die zijn aangewezen in het scenario Lokale kracht, zijn er nog een aantal toegevoegd vanuit het landschapscenario, maar het lijkt zinvol om als burgers die bekend zijn met de situatie in Heiloo nog verder te zoeken naar locaties waar op een esthetisch verantwoorde wijze PV op parkeerplaatsen mogelijk is. Daarbij is per geval nodig om te kijken wat de opbrengst is omdat er in het groene Heiloo veel bomen zijn waardoor PV soms minder oplevert. Toch zijn er voldoende plekken zoals bij de Vennewaterseweg, waar en groot deel naar het zuiden gelegen locaties open zijn. Daarnaast zijn de elektrische voorzieningen bij de hand.

Een parkeerplaats is daarbij een carport met PV , maar ook veel daken van garages in Heiloo zijn bijzonder geschikt voor PV panelen.

Er zit meer potentie in de accu’s van auto’s dan alleen het gebruik als opslagcapaciteit voor vervoer. Je kan de accu’s, wanneer de auto’s geparkeerd staan, ook ontladen wanneer de energie nodig is in het microgrid waarop ze zijn aangesloten.

,

 

‘Bij Lelystad Airport kan de energie voor de verlichting van de start- en landingsbaan worden gebruikt,’ volgens een woordvoerder van Green Village. Een accu’s (zie Duurzaam Heiloo onderzoek naar buurtaccu) in combinatie met slimme software kunnen tevens bijdragen aan het stabiliseren van de belasting van het elektriciteitsnetwerk:peak shaving.

Dat hoeft niet per se voor een vliegveld maar kan ook voor sportvelden of andere toepassingen.