Bron foto: www.natuurlijkheiloo.nl

 

Om handen en voeten te geven aan duurzame ontwikkeling gebruiken we het schema van een drie-kapitaalbenadering. Die drie kapitalen zijn: het sociaal-culturele (people), het ecologische (planet) en het economische (profit).

 

In bovenstaand schema is elke P verdeeld in twee categorieën. People heeft een meer fysiek deel en een gedragscomponent, zoals sociale samenhang, participatie, kunst en cultuur (ook life style, niet in Telos). Het profit deel kent een zelfde indeling waarbij vestigingen en fysieke infrastuur wordt onderscheiden van van intrinsieke stucturen zoals kennis en economische structuur. Bij planet  is die indeling iets minder duidelijk.

Tussen de componenten is altijd een krachtenveld zoals wonen het resultaat is  van onder andere samenhang en participatie en de  planet competent energie en klimaat. Maar dat geldt ook voor vestigen van bedrijven en infrastructuur wat een evenwicht is tussen sociale deel van people en de wensen van de economische structuur. 

Aan de buitenkant zijn wat herkenningspunten  voor de overheid, in de vorm van een woonvisie en een visie op mobiliteit, waar gemeenten opereren binnen een klimaat en omgevingswet.  

Duurzame ontwikkeling gaat over hoe onze samenleving er in de toekomst uit zou moeten zien en hoe die samenleving er nu voor staat. Het is een proces in de tijd. Twee tijdstippen ga je met elkaar te vergelijken om zicht te krijgen of we het ideaal bereiken.

Uit de score van Heiloo (zie schema), welke dateert uit 2016, blijkt dat er op het gebied van energie en klimaat nog ruimte is voor verbetering. Diverse vergelijkingen zijn te maken op de benchemarkwebsite. Voor factsheets klik hier.