People Planet Profit


Duurzame ontwikkeling gaat over hoe onze samenleving er in de toekomst er uit zou moeten zien en hoe die samenleving er nu voor staat. Door die twee met elkaar te vergelijken (hoe we er nu voor staan en waar we naar toe willen) krijgen we een idee wat we moeten doen om dat ideaal te bereiken. Om handen en voeten te geven aan duurzame ontwikkeling gebruiken we gebruik van een drie-kapitalenbenadering. De drie kapitalen zijn: het ecologische (planet), het sociaal-culturele (people) en het economische (profit) (bron Telos Tilburg).
Hieronder de score van Heiloo (2016) waaruit blijkt dat er voor energie en klimaat nog ruimt is voor verbetering. Maak ook zelf de vergelijking op de benchemarkwebsite Voor factsheets klik hier