bron foto: www.multiraedt.nl

Het public relations team is verantwoordelijke voor het stelselmatig analyseren en onderhouden van de relatie tussen Duurzaam Heiloo en de omgeving alsmede voor het plannen, programmeren en uitvoeren van het intern en externe communicatiebeleid.

Omdat het belangrijk is dat de juiste visie en strategie van het bestuur in het communicatiebeleid wordt opgenomen zit de coördinator van het PR team in het algemeen bestuur. Het gaat niet alleen over communicatiestrategieën, maar ook om inhoudelijk goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Het PR team kent de pers, weet hoe de organisatie in elkaar zit en wat actuele gebeurtenissen met officiële opvattingen zijn.

Vacature

Coordinator Communicatie Duurzaam Heiloo

Vacature

Contact met de media; journalist

Harm Hofman

Interim Coördinatie Web team

Contacten overheid en ader instituten