Relevante webpagina’s

Energie opwekken

Zonnepanelen ook wel PV panelen genoemd zijn bekend met veel aandacht voor opwekken van elektrisch.  Als we van het gas af gaan zullen we op echter ook op een andere manier onze woning comfortbel moeten verwarmen. Het is dan slim om ook goed naar  warmtevraag te kijken en hoe je daar in de toekomst in wilt voorzien.

Warmtepomp (efficiënt gebruik)

De warmtepomp gaat efficiënt om met energie door met elektrisch lage temperaturen naar een hoger o te zetten. Als een warmtepomp een COP heeft van 5, haalt deze met 1 kW stroom 5 kWh aan warmte uit de buitenlucht of uit water uit een bron of opslag. Naarmate de temperatuur van de buitenlucht lager is neemt de COP af en dat geld ook als koud water moet worden opgewarmd. Het gaat dus om het temperatuurverschil tussen de inkomende temperatuur en de gevraagde uitgaande temperatuur, waarbij aan de ingaande kant een begrenzing ligt van ongeveer 25 graden Celsius. Uitgaand is dan de tempratuur van 40 graden optimaal, waardoor vaak een vloerverwarming wordt aanbevolen. Maar ook een lage temperatuurradiator kan een uitkomst bieden en er zijn warmtepompen met een ander koelmiddel die op hogere tempraturen werken. Gezien de ontwikkelingen is het verstandig naar de markt te kijken bij het maken van plannen. 

De zon levert voor veel woningen en gebouwen in Heiloo voldoende energie om deze van elektrisch en warmte te voorzien. Het grote probleem bij zon- en windenergie is dat het wordt aangeboden op momenten dat het minder nodig is. In de avond en nacht is stroom nodig voor verlichting, maar schijnt de zon niet. In de winter is de warmtevraag hoog en het aanbod van energie laag. Dat geld voor grootschalige opwekking, waar men denkt aan opslag in waterstof. Dat vraagt veel conversie-  en transportkosten  naar de consument. Opgewekte warmte van eigen PVT  hoeft niet te worden omgevormd omdat in de woning warmte nodig is en bij zelf opslaan zijn er geen transportkosten (vast recht van leverancier). Door een hoger temperatuur naar de warmtepomp vanuit de opslag blijft de COP hoog en de stoomrekening  laag.

 

Uiteraard is het mogelijk om met alleen PV panelen de warmtepomp meer te laten draaien. Maar met het wegvallen van de salderingsregeling wordt dat duurder, omdat het dan niet meer mogelijk is om het net als gratis accu te gebruiken. Oplossing is een thuisbatterij, maar opslaan van warmte is goedkoper en PVT levert de energie met een kleine extra investering in de vorm van warmte gratis van het dak.

Warmtenetten geven geen warmte maar transporteren het alleen. Dat vraagt een soms dure infrastructuur en geeft verlies  tijdens transport.  Er zijn verschillende typen:

    • Hoge tempratuur met een centrale warmtebron van restwarmte, geothermie of aquathermie (met warmtepomp).  De bron levert veel warmte maar dan is ook een uitgebreider netwerk nodig om dat te distribueren en er zijn tussenstations nodig. Exploitatie is meestal via energieproducenten. Nadeel is dat veel woningen, die niet te ver van elkaar staan  moeten  aansluiten in een gebied, omdat anders de leidingafstanden te groot worden en het project niet rendabel is. 
    • Midden of lage tempraturen, waarbij het koppelen van twee warmtebronnen, bijvoorbeeld met PVT ook al een warmtenet kan worden genoemd. Hier is een warmtepomp nodig om de juist temperatuur te krijgen, die zowel zowel centraal als  decentraal kan worden geplaatst. Voordeel van lage temperatuur is dat de transportverliezen lager zijn bij een relatief goedkoper leidingwerk.  

Bij de laatst optie kunnen bewoners van een buurt op wijk kijken of ze samen en collectief oprichten om dat net te exploiteren. De overheid streeft naar minimaal 50% eigendom voor bewoners van deze initiatieven, maar dat is lang altijd niet eenvoudig te realiseren. Er zijn in deze veel mogelijkheden maar essentieel is dat men samenwerkt. Verder is de nieuwe warmtewet waarin dit wordt geregeld nog in ontwikkeling.