Foto. Twee woningen onder een kap met veel groen

Wij danken de Provincie voor de subsidie die ze in mei 2020 verleenden voor ons project ‘Verduurzamen twee onder één kap’.

Doel

Mogelijkheden en rendement onderzoeken van het gecombineerd opwekken van elektrisch en warmte in combinatie met opslag van vooral warmte.

Waarom in Heiloo

Heiloo heeft relatief veel van dit type woningen die zich kenmerken door een grotere afstand van openbare grond naar de woningen en een lang voorfront met meestal een garage er tussen (zie kaartje). Overigens worden ook dit type woningen met een gemeenschappelijke garagedak meegenomen. Voor warmtenetten van welk type dan ook is er dan vaak relatief veel leidingwerk nodig zeker als die woningen ook nog in het groen zijn gesitueerd

Waarom dit type woningen

Tuinen of de ruimte om het huis zijn meestal voldoende om er iets te doen met een tank of het onder de gevel doorhalen van een zak voor warmteopslag. Op de erfscheiding is het mogelijk om samen uitvoeringstechnisch zaken uit te voeren wat kostenvoordelen geeft. Bedenk dat aanvoer en een boor -of graafmachine vaak net zoveel tijd kost als het uit voeren van het werk zelf. Het hoeft echter niet een volledig collectief systeem te zijn. Dat geeft voor het individu meer keuzevrijheden. Zo kan met besluiten om individueel een warmtepomp te nemen of samen. Collectief inkopen voor een aantal twee onder een kap woningen in de buurt kan ook tot kostenvoordelen leiden zonder dat tussenliggende panden akkoord hoeven te gaan

Is dit een technische ontwikkeling

In principe niet. Uitgegaan wordt van nieuwe maar geteste systemen (zij het nog niet algemeen bekend bij inwoners van Heiloo). Het gaat er om de mogelijkheden van kostenbesparing van die systemen te toetsen voor veel in Heiloo voorkomende woningtypen. Dat krijgt dan bredere bekendheid waardoor inwoners meer keuzemogelijkheden krijgen.

De voordelen

De panelen op het dak genereren niet alleen elektrische energie, maar ook warmte door er een thermisch deel onder te monteren. Het dak levert dus meer dan twee keer zoveel energie op. Daarbij is warmte energie goedkoper voor de lange termijn op te slaan dan elektrisch. Bij een goede dimensionering is energie inkoop ook in koude periodes te minimaliseren. Elektrisch blijft nodig voor de warmtepomp, wat na de saldering op te vangen is met een accu. Het resultaat is nagenoeg geen energiekosten meer en onafhankelijkheid van prijsstijgingen.

Is het alleen voor dit type woningen

Nee, varianten zijn mogelijk en op sommige plekken in Heiloo worden ze al toegepast. Het kan ook voor rijtjes woningen, eventueel uit te breiden naar een blok woningen. Dan ontstaan echter extra uitdagingen die beter op te pakken zijn als er meer bekend is vanuit het onderzoek over twee onder één kap.

Is het geschikt voor alle type woningen

Het kan misschien wel maar voor bijvoorbeeld appartementen zijn er wellicht betere oplossingen. Daar willen we graag met VvE’s over van gedachte wisselen. We zoeken keuzemogelijkheden voor alle inwoners van Heiloo.