Projecten zijn de activiteiten die woningeigenaren uitvoer individueel samen. Relevant zijn daarbij:

  1. Het type woning, dus vrijstaand, hoekwoning of rijtjeswoning en dan naar leeftijd.
  2. Het gebied waar de woning staat dus de buurt of wijk of wellicht een andere reden om in een gebied te clusteren.
  3. De producten en waar men uit kan kiezen, nadat een plan is gemaakt. Dat plan begint met wat u eist en wenst van uw woning aan comfort, ruimte en woningwaarde in de toekomst. Daarna kijkt u naar de technische concepten en vervolgens de bijpassende producten op de markt.

Het zijn deze drie elementen die rechts in de menubalk staan.

Naast publicaties van Duurzaam Heiloo geven we nog een aantal criteria ter overweging:

  1. Een Integraal energieplan met aandacht voor comfort ook in de toekomst . Dus naast besparen  kijken naar zowel elektrisch als warmte, opwekken als opslag (ook van warmte voor na de saldering) en inkopen van energie.
  2. Tegen lage energiekosten,waarbij er een onderscheid is tussen investeren en jaarlijkse kosten. Met hogere investeringen van de bewoner zijn vaak de kosten op termijn lager. Die kosten zijn dan in eerste instantie leidend. Voor de investering kan men als die rendabel is financiering zoeken
  3. Overweeg hoe onafhankelijk je wilt zijn. Niet afhankelijk zijn van Putin, maar wel van een multinational met een monopolie positie? Evalueer de risico’s. Zelf opwekken en opslaan geeft vast lasten afhankelijk van aflossing en (lage) rente. Energieprijzen schommelen en ook de belasting daarop. Waar kan het fout gaan. Bij goed onderhoud werkt een warmtepomp bijna altijd en bij storing leen je even een eclectische kachel (de storing treedt nooit bij iedereen gelijk op). Bij collectieve warmte is de storing collectief. Bij storing in het elektrisch gaat alles plat.

En tot slot collectiviteit. Een collectief begint al met twee woningen, dus bijvoorbeeld twee onder een kap, waarbij je samen een warmteopslag of bron neemt. Het kan ook met een buurt, wijk of zelf s stadverwarming men een centrale bron. Daarvoor is dan overeenstemming nodig van een substantieel aantal bewoners. Immers de transportleidingen moeten ook door worden getrokken langs de huizen van mensen die niet meedoen. Collectief kan ook door inkopen, bijvoorbeeld  voor 20 twee onder en kap woningen (collectief van twee) in dezelfde buurt. Dat geeft schaalvoordelen en lagere investeringen, waarbij geen loze leidingen nodig zijn voor bewoners die wat anders willen. Overleg en overeenstemming is makelijker dan bij een volledig collectief. Mensen die niet willen hoef je niet te overtuigen.

De keus is aan u.