Bron foto Vereniging Historisch Heiloo (https://www.hvheiloo.nl/)

Sociale relaties, gezondheid, rechtvaardigheid en cultuur zijn een aantal concepten die Telos gebruikt het kader van PPP . ‘Door het meten van dergelijke concepten, geeft Telos inzicht betreffende de duurzaamheid in sociale contexten. Dit biedt partijen een leidraad om een optimale sociale situatie te bereiken die zich niet enkel richt op de generatie van nu, maar ook een goede koers inzet voor die van de toekomst’.  Voor een burgerinitiatief zijn niet alle elementen te beïnvloeden en soms zijn eer elemte die wat mder dike zijn gekoppeld aan de meetpunten. Wel ode de categorieën en van Telos hier aangehouden.

Maatschappelijke participatie

Dit is en belangrijke met o.a. sociale cohesie, vrijwilligers, opkomstpercentage bij verkiezingen waarbij participatie een belangrijk kernwoord. BUCH is daarbij voor Heiloo belangrijk omdat dan juist de opkomst en belangstelling voor verkiezingen afneemt. Afbeelding; essay van Coelo dat onderzoek doet naar lokaalbestuur.

Participatie is een belangrijk element voor cohesie, vrijwilligerslegers en de relatie met de lokale Raad en politiek.

  • Economische participatie Kunst en cultuur
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Woonomgeving
  • Onderwijs