Sociaal – cultureel kapitaal

  • Maatschappelijke participatie
  • Economische participatie Kunst en cultuur
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Woonomgeving
  • Onderwijs