Skip to main content

Duurzaam meedenken voor ´t Loo

Dat bij de renovatie van´t Loo het park wordt opgeknapt lijkt logisch, met als gevolg dat er dus het nodige op de schop gaat.

Als het plein dan toch op de schop gaat is het mogelijk om er en duurzaam centrum van te maken met PVT op de daken van het centrum waarbij warmte wordt opgeslagen in combinatie met het raadhuis, andere winkels en de kerk. Dit ligt voor de hand. Heiloo haalt namelijk nog bij lange na niet de opdrachten in het kader van duurzaamheid. Voor en globale schets zie figuur 1.

De eis van de gemeente zou kunnen zijn; geen gasaansluiting en een elektriciteitsaansluiting voor maximaal noodstroom. Oplossingsrichtingen om dit te realiseren kunnen zijn:

  • LED verlichting met gelijkstroomnet en opslag van elektrisch te voeden via PVT (zie onze studie buurtbatterij en .
  • Centraal koelsysteem voor koeling winkels en koelvitrines, met gebruik van PVT warmte voor bijvoorbeeld absorptiekoelers (zie wikipedia absorptiekoeling).
  • Voor opslag tevens gebruik maken van WKO, Ecovat of PCM oplossingen (o.a. Solar Freezer) in combinatie met warmtepompen.
  • Wellicht bij overproductie kijken naar contract met Tennet voor extra batterij als buffer voor net (aansluiten op studie buurtbatterij).

Dit zou kunnen in en beperkt LT netwerk samen met andere winkels, gemeentehuis en Witte Kerk.

Door een goede energielogistiek (dus smartgrids voor zowel warmte als elektrisch) is  infrastructuur voor nieuwe kabels door opslag in batterij wellicht niet nodig.

 

Deze globale voorstellen  zijn in een voorstudie verder uit te werken zoals Duurzaam Heiloo dat samen met Heiloo Energie nu ook doet met de buurtbatterij. Dit samen met bewoners, de ontwikkelaars van ’t Loo en betrokkenheid van bestuurders van de gemeente Heiloo.

Hiernaast een voorbeeld van een ander winkelcentrum dat werd opgeknapt met Vandersande steenstrips.

Voor energie en koelingen zie o.a. Viessmann