Foto bron. VvE Tulip Garden

Een vereniging van eigenaars (VvE) is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van appartementseigenaars behartigt. Een VvE voert het beheer en zorgt voor de naleving van de regels. Een VvE heeft de vergadering van eigenaars, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascommissie en de vergadering van eigenaars die bevoegd is tot het opstellen en aanpassen van het huishoudelijk reglement. Soms kan een dwarsligger of een burenruzie ruzie ervoor zorgen dat de VvE minder goed functioneert en is er de kans dat  niemand enig initiatief toont.

Een slapende VvE heeft geen vergaderingen en zet geen geld voor (groot) onderhoud en het beheer opzij.  Dat kan problemen em geven bij achterstallig onderhoud, maar ook bij het investeren in verduurzamen of gasloos maken van de de appartementen en gemeenschappelijke ruimten.

Vanaf 2008 was een reservefonds voor onderhoud verplicht en vanaf 2018  is een reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw, of gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan verplicht . Die reserve kan er bijvoorbeeld voor zijn bedoeld om in de toekomst van verwarming met gas over te gaan naar een andere soort verwarming (maar dat is,indien er in 2018 te weinig reserve was, tekort om voldoende op te bouwen) . Bij lang niet elke VvE is dat meerjaren onderhoudsplan goed ontwikkeld en het dagelijkse beheer kan worden   uitbesteed variërend van alleen wat secretariaatswerk tot daadwerkelijk onderhoud  maar men kan ook alles zelf doen onafhankelijk van de competenties van bestuursleden of technische commissie. Tot slot variëren de omvang en daarmee ook de complexiteit van de installaties van twee woningen tot meer dan 100.

Kort om, een stevig afwijkend patroon van de normale woningeigenaar, wat reden is de VvE los te zien van de ander bebouwing de wijken en los van die wijken dan ook een informatie uitwisselingsgroepte starten onder voorzitterschap van Jacob Ouderkerken, oud wethouder van Heiloo en voorzitter van de VvE Golden Tulip. Doel is samen te zoeken naar de beste oplossing om aan de klimaatdoelen te voldoen.