Bron banner warmtepomp –weetjes, die enorm veel achtergrond geeft over veel aspecten van de warmtepomp.

Inhoud


Inleiding

Warmtepompen zorgen voor verwarming en warm water, soms koeling en maken gebruik van energie uit de omgeving. De energie wordt als het ware van een lage naar een hoge tempratuur gepompt. Is de warmte afgegeven in de woning dan gaat de koelvloeistof, die dan een erg lage temperatuur heeft weer terug om te worden opgewarmd en de warmte wordt opnieuw opgepompt. Een warmtepomp is zeker rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming ltv (Laag Temperatuur verwarming) convectoren en LT-radiatoren. Er zijn ook warmtepompen met een hogere temperatuur door bijvoorbeeld een andere koelvloeistof te gebruiken. Het is hier niet mogelijk een volledig overzicht van alle fabrikanten en typen warmtepompen te geven.  Warmtepompspot geeft een lange lijst van merken  9waarvan hieronder en selectie) en voor inhoudelijke informatie heeft Warmtepompweetjes een enorm informatieve website. Met PVT en opslaan van warmte wordt de berekening wat ingewikkelder maar zeker na afloop van het salderingsysteem aantrekkelijker (aanbod en gebruik wordt dan beter verdeeld; minder inkopen van energie inclusief belasting; aan warmtepomp aangeboden temperatuur is gunstiger).

Naar Inhoud

De basis

Een warmtepomp wekt geen warmte op maar zorgt ervoor dat energie van een lagere tempratuur word ‘opgekrikt’ naar een hogere tempratuur. Dus bijvoorbeeld van 0⁰C naar 35⁰C of van 16⁰C naar 35⁰C. Dit kan doordat de temperatuur van gas afhankelijk is van druk en volume. Als de druk toeneemt neemt ook de temperatuur toe. Dit loopt langs  isothermen,. De gebogen lijnen geven de relatie weer tussen druk (op de verticale as) en volume (op de horizontale as) bij verschillende temperaturen: hoe verder de lijn van de oorsprong, hoe hoger de temperatuur. Op een isotherme lijn is de temperatuur dus gelijk

Het Youtube filmpje hiernaast geen een eenvoudige uitleg aan de hand van een koelkast. Wil je naar een hogere tempratuur, dan voer je de druk op. Als je van 0⁰C naar 35⁰C wilt heb je meer druk nodig dan wanneer je van 16⁰C naar 35⁰C (0⁰C is 273⁰K(elvin)) moet en dus is er meer energie  (elektrisch) nodig om die druk met een compressor te realiseren.

Daarom is en lucht water warmtepomp in de winter duurder in gebruik omdat die de buitenlucht van een lage temperatuur gebuikt. Een water water warmtepomp, die een bron gebuikt is dan gunstiger omdat het water in de grond wordt opgewarmd en dus en hogere begintemperatuur heeft. Het gaat dus om het temperatuurverschil

Voor de liefhebber is het webinar van Rensa Nathan een aanbeveling. Die behandelt in een uur alle typen met een goed overzicht van technische details voor appartementen en particuliere woningen (start is bij teller 25).

Naar Inhoud

De warmtepomp en warmteopslag

De hoogte van die temperatuur is afhankelijk van de diepte van de bron (zie warmteopslag) terwijl je met PCM een temperatuur kunt kiezen voor de uit de zon opgewekte warmte. Het filmpje hiernaast geeft een uitgebreidere uitleg met een bron). Hoewel de zon in de winter ook warmte afgeeft via PVT panelen aan bijvoorbeeld een PCM opslag moet dat natuurlijk wel voldoende zijn om de koude periode in de nacht of minder zonnige dag te overbruggen. Bij een bron is bij de lagere temperaturen deze wel constant al moet je volgens voorschriften wel zorgen voor een balans van de uitgehaalde en ingebrachte warmte op de wat langere termijn.

Als de temperatuur van de opslag te laag wordt neemt de stroomrekening alsnog toe. Met en bron is die temperatuur constante en afhankelijk van de diepte. Dit is een afweging die per geval moet worden bekeken. Lang niet iedereen kan een bron aanleggen of een energiehekje. Zorgen voor altijd en goede temperatuur voor de warmtepomp geeft hogere investeringen en lagere stroomkosten. Hier moet een optimum worden gevonden met soms wat ‘bijstoken’ met elektrisch of kort de warmtepomp gebruiken met en lagere COP.

Naar Inhoud

COP en SCOP

De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft de verhouding hoeveelheid afgegeven en opgenomen energie. De SCOP of  SPF geeft het Coëfficiënt per jaar over 4 seizoenen. Bij een SPF/COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als die aan energie opmaakt. Elektrische warmtepompen hebben een COP tussen 3,5 en 5 (zeg rendement tussen 350 en 500 procent). Denk er om dat de COP lager is voor het verwarmen van tapwater, waar het temperatuurverschil tussen koud en gevraagd warm water groter is. Die SCOP kan hoger worden als de seizoenverschillen worden overbrugd met opslag.

Naar Inhoud

Nadere filmpjes en merken warmtepompen

Merken warmtepompen

Naar Inhoud

Water/water warmtepomp

De Water-water warmtepomp pompt grondwater wordt uit de bodem op ontrekt energie en het ‘koudere’ water wordt op een andere plaats weer in de bodem teruggebracht.

  • + Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
  • – Nadeel ? Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden onttrokken.

De Brine-water warmtepomp. werkt hetzelfde maar dan via een gesloten bron (‘brine’ omdat het met antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt). Er zijn bij dit type ook andere bronnen mogelijk dan buizen in de bodem, bijvoorbeeld:  oppervlakte water, PVT – panelen, warmtewinmuren, riool-buizen, energie dak, ijsbuffervat, mijnschachten, restwarmte uit de industrie, enz (zie warmteopslag).

  • + Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak ‘gratis’ koeling in de zomer.
  • – Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren

Naar Inhoud

Lucht/lucht warmtepomp

De lucht Lucht/water warmtepomp. gebruik de buitenlucht, middels een ventilator.

  • + Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
  • – Nadelen: – iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. – buiten staat een ‘airco achtig’  apparaat met ventilator welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6ºC, vriest de verdamper regelmatig en moet dan worden ontdooit.

Er zijn twee typen:

  1. Een monoblock met de verdamper als de condensor in de buiten-unit. Van buiten naar binnen gaan leidingen met water.
  2. Bij een split zit de verdamper buiten en de condensor binnen, tussen buiten en binnen zitten leidingen met het ‘koude middel’.  Of de condensor zit buiten zit en de verdamper binnen als tijdens koelen het proces net andersom werkt dan tijdens verwarmen.

Het COP (rendement) van dit type warmtepomp is door nieuwe technieken sterk aan het verbeteren.
Daarnaast is er sinds 2015 de (BRL) certificering voor warmtepomp installaties die gebruik maken van bodem energie. Voor lucht/water geldt die plicht (nog) niet.

Naar Inhoud

Ventilatielucht/water warmtepomp.

De Ventilatielucht/water warmtepomp.  haalt energie uit ventaltielucht en is vaak voor tapwater verwarming. (warmtepompboiler’).

  • + Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
  • – Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bij-stook (elektrisch element voor bij-verwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (rond de 3 kW benodigd opstel vermogen)

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp (vaak lucht- water) met nog steeds een gasketel. Hiervoor is soms een stevige lobby. ‘Wat ons (warmtepomp-weetjes) betreft loopt men hiermee te hard van stapel’. Het is niet de oplossing voor gasloos. Het bespaart wel gas en de energie kosten nemen vaak af. ‘Maar of dit nu een verstandige keuze is?’ Met de gasaansluiting blijven de vastrecht kosten voor een gasaansluiting en je gebuikt niet optimaal de mogelijkheden van zonne-energie. De beste oplossing is een totale warmtepomp oplossingen zonder aardgas. ‘Dus nu uw huis opknappen m.b.t. isolatiewaarde en kierdichtheid en dan uw installatie daarna aanpassen naar een warmtepomp zonder aardgas.  U investeert dan in één keer wel meer maar bent gereed voor de toekomst’. Voor die gebieden met oude, moeilijk te isoleren woningen (groot en voor of net na de oorlog) in Heiloo die de eerste 15 – 20 jaar toch niet van het aardgas af gaan kan het een tussen oplossing zijn. Als de installatie is afgeschreven kan men alsnog echt investeren. Komen er in de tussentijd betere oplossingen dan is die stap voor dit type woningen beter te realiseren. .

Naar Inhoud