Bron banner warmtepomp –weetjes, die enorm vel achtergrond geeft over veel aspecten van de warmtepomp.

Warmtepompen zorgen voor verwarming en warm water, soms koeling en maakt gebruik van . energie uit de omgeving. De energie wordt als het ware van een lage naar een hoge tempratuur gepompt. Is de warmte afgegeven in de woning dan gaat de koelvloeistof, die dan een erg lage temperatuur heeft weer terug om te worden opgewarmd en opnieuw opgepompt. Een warmtepomp is zeker rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming ltv (Laag Temperatuur verwarming) convectoren en LT-radiatoren. Het warmtepomp principe bestaat uit 3 kringen:

 1. De Bron: lucht, water, of bodem
 2. De koudemiddelkring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en expansieventiel
 3. Het afgifte-systeem: vloerverwarming / boiler / convector

Zie schema banner en voor een beter begrip is het handig een of meer Youtupe filmpjes te bekijken (staan meer op internet; zie ook links)

Werking warmtepomp (Nathan)Hoe werkt een warmtepomp (Valiant/ lang)
Werking warmtepomp eenvoudig uitgelegd)Warmtepomp  hoge temperatuurverwarming
Lucht/ water met ander koelmiddel

De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft de verhouding hoeveelheid afgegeven en opgenomen energie. De SCOP of  SPF geeft het Coëfficiënt per jaar over 4 seizoenen. Bij een SPF/COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als die aan energie opmaakt. Elektrische warmtepompen voor verwarming hebben een COP tussen 3,5 en 5 (zeg rendement tussen 350 en 500 procent).

Voor warm water is dat vaak lager omdat een hogere temperatuur vereist is (58 graden).  De COP is hoger wanneer de temperatuur aan de warmtepomp hoger is ( mag niet te hoog zijn; zie grafiek). Voor de consument kan warmtepomp aantrekkelijker zijn dan centraal warmtenet tegen de warmteprijzen ACM prijs voor warmte. Voor nieuwbouw geldt dat zeker. Met PVT en opslaan van warmte (brine systeem) wordt de berekening wat ingewikkelder maar zeker na afloop van het salderingsysteem aantrekkelijker (aanbod en gebruik wordt dan beter verdeeld; minder inkopen van energie inclusief belasting; aan warmtepomp aangeboden temperatuur is gunstiger) .

De soorten:

De Water-water warmtepomp pompt grondwater wordt uit de bodem op ontrekt energie en het ‘koudere’ water wordt op een andere plaats weer in de bodem teruggebracht.

 • + Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
 • – Nadeel ? Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden ontrokken.

De Brine-water warmtepomp. werkt hetzelfde maar dan via een gesloten bron (‘brine’ omdat het met antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt). Er zijn bij dit type ook andere bronnen mogelijk dan buizen in de bodem, bijvoorbeeld:  oppervlakte water, PVT – panelen, warmtewinmuren, riool-buizen, energie dak, ijsbuffervat, mijnschachten, restwarmte uit de industrie, enz

 • + Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak ‘gratis’ koeling in de zomer.
 • – Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren

De lucht Lucht/water warmtepomp. gebruik de buitenlucht, middels een ventilator.

 • + Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
 • – Nadelen: – iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. – buiten staat een ‘airco achtig’  apparaat met ventilator welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6ºC, vriest de verdamper regelmatig en moet dan worden ontdooit.

De Lucht/lucht warmtepomp. is net als de lucht/water maar geeft energie ook weer af als lucht (soort airco.

 • + Voordeel: Snel te realiseren en heeft een eigen afgifte systeem
 • – Nadeel: Het comfort gevoel binnen is veel minder dan bij vloerverwarming, het verplaatsen (waaien) van lucht voelt minder lekker aan.

De Ventilatielucht/water warmtepomp.  haalt energie uit ventaltieluctn en is vaak voor tapwater verwarming. (warmtepompboiler’).

 • + Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
 • – Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bij-stook (elektrisch element voor bij-verwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (rond de 3 kW benodigd opstel vermogen)

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp (vaak lucht- water) met nog steeds een gasketel. Hiervoor is soms en stevige lobby. ‘Wat ons (warmtepomp-weetjes) betreft loopt men hiermee te hard van stapel’. Het is niet de oplossing voor gasloos. Het bespaart wel gas en de energie kosten nemen vaak af. ‘Maar of dit nu een verstandige keuze is?’.
De beste oplossing is een totale warmtepomp oplossingen zonder aardgas. ‘Dus nu uw huis opknappen m.b.t. isolatiewaarde en kierdichtheid en dan uw installatie daarna aanpassen naar een warmtepomp zonder aardgas.  U investeert dan in één keer wel meer maar bent gereed voor de toekomst’. Voor die gebieden met oude, moeilijk te isoleren woningen (groot en voor of net na de oorlog) in Heiloo die de eerste 15 – 20 jaar toch niet van het aardgas af gaan kan het een tussen oplossing zijn. Als de instalatie is afgeschreven kan men alsnog investeren. Komen er in de tussentijd betere oplossingen dan is er een verlies als eerder wordt vernieuwd.