Bron; PAW

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. Het is gekoppeld aan de RES. Met behulp van de Leidraad kunnen gemeenten een afgewogen keuze maken welk warmte-alternatief voor welke wijk of buurt het meest passend is. Meer informatie: website Expertisecentrum Warmte. Regelgeving zoals de nieuwe warmtewet zijn nog niet goed geregeld. Citaat uit   ‘Meervoudig verdienen aan aqua thermie”

“De komende Warmtewet 2.0 biedt weliswaar kansen voor kleine projecten, maar neigt naar snel, groot en simpel. Veel bedrijven en overheden staan in die traditie en daarin staan ook veel Regionale Energie Strategieën. Van private financiers is bekend dat zij geen interesse hebben in kleine investeringen, en ook traditionele energiebedrijven kijken graag groot”. en

“Er is niets tegen een groot project dat snelheid creëert, en niets tegen veel kleine projecten die hetzelfde doen. Het slimme en duurzame warmtenet lijkt bij uitstek geschikt om de bij de energietransitie betrokken partijen te doordringen van kleine stappen die groot kunnen worden”

Duurzaam Heiloo begint altijd bij de inwoner en zijn woning. Collectief wordt alleen opgepakt als dat economisch beter is of wanneer inwoners in een buurt dat om andere reden anders willen. Globaal ziet dit type oplossingen.

 

Back bone

vaak HT warmtenet (hoge tempratuur), voor flats naast de HVC vuilverbranding met  via huurwoningen met het z.g.n.  startmotorkader.  Hier speelt vaak het probleem van ‘vollopen’, het risicomanagement van voldoende deelnemer in de loop van de tijd.

Voorbeelden zijn

 

Patchwork

of modulair zoals bedoeld met bovenstaande aqua thermie in combinatie met modulaire aanpak van Firan. Voorbeelden studies lokaal warmtenetten; hoge temperatuur in fasen Kerkelanden Hilversum; Lage temperatuur Spaargas Haarlem.  Dan is participatie in coöperatie actueel.

Individueel maar wellicht  collectief inkopen

Gewoon zelf van het gas af gaan en het regelen zoals je ook een gasketel kocht, maar dan is  dit wat duurder. Meer het levert ook wat op. Dan loopt de discussie niet over vollopen van en warmtenet of een coöperatie, maar veel meer naar vormen van collectief inkopen (zie webinars 18 februari). Een geavanceerde manier van de PV acties. Alleen zijn dan installateurs het knelpunt.

Gezien de bebouwingsdichtheid in Heiloo ligt volgens studies va Duurzaam Heiloo optie 3 het meeste voor de hand met collectieven oplossingen voor appartementen en VVE’s.  Daarvoor is speciale aandacht voor eigen opwekking en opslag van energie en warmtepompen. Voor al de vormen van transities lijkt ondersteuning va bijvoorbeeld Buurtwarmte gewenst.

De wijk kan een globale richtlijn zijn maar Duurzaam Heiloo ziet in deze in een matrixorganisatie waarbij ook aandacht is voor typen gebouwen en een eigendom. Dit vereist een aanpak die meer diversiteit en maatwerk toestaat (voor meer informatie zie kennisbank en warmtenetten) .