Web team

De website is het belangrijkste communicatiemiddel om mensen te informeren en te betrekken. De website is het visitekaartje van de organisatie. De leden van het webteam zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het plaatsen van informatie van de website

Sander Toering

Onderhoud website

Duurzaamheidsadviseur bij Kaptein – Cheese and Butter Solutions

Yvonne van Stiphout

Journalist, auteur en foto´s

Uitkijkpost Media B.V., Stip Fotografie

Vacature

Coördinator/ trekker

Documentbeheer en strategisch beleid

Ron Poppen

Web beheerder van en contactpersoon naar Heiloo Energie

Harm Hofman

Contactpersoon naar het dagelijks bestuur