Rechts Vrieswijk en links de wat ander typen woningen in Zuid West. Bron Google maps

Inhoud

Buurten

 • Noorder Neg
 • Oud West

 Gasloosprojecten

  • Termijen 102
  • Termijen 96
  • Baetenburg 64
 • Kenmerken wijk
 • Fotogalerij
 • Diversen 

 

 

o.

Termijen 102

Staande voor de keuze of verhuizen of de woning uitbreiden werd gekozen voor het laatste. Dat gebeurde grondig en veel werd zelf uitgevoerd. Bouwkundig werd het dak vervangen  met geïsoleerde dakplaten en PVT panelen indak rondom de dakkapel (2 keer). Deze PVT panelen werden samen met de warmteopslag geleverd door Solar Freezer. Die zorgde ook voor een warmtepomp van Nibe. De muur isolatie werd stevig aangepakt met een isolatie en steenstrips van van der Sande. De kamer werd voor en achter uitgebouwd en alles van nieuwe kozijnen en glas voorzien. Kortom en stevige verbouwing die door veel eigen inzet in vrije tijd relatief lang duurde. Het kost een paar centen maar geld ben je ook kwijt als je een ander huis koopt. Ook dan moet je  klussen en in deze buurt weet je wat je hebt en met nieuwe buren moet je het nog maar afwachten. 

Termijen 96

Termijen 96 voldeed  9 jaar geleden op de kamer na aan onze wensen. De kamer werd uitgebouwd met  vloerverwarming. Achteraf hadden we de hele vloer moeten doen. De dakramen werden vervangen (Velux). De kozijnen waren slecht. Die bleven zonder te schilderen nog ven zitten, maar ijn uiteindelijk  vervangen door kunststof met nieuw glas. Een zelfde soort actie pleegden we met alle witgoed en Tolsma overtuigde ons van het nut van Tonzon. Een inkoopactie van 11 PV panelen via de gemeente verliep iets mindersoepel. De huidige leverancier van PVT wees ons op  op gebreken van het dak (komt hier meer voor). Dak opknappen bleek een dure grap. Wel is dan het dan geïsoleerd (was niet het plan). De buitenmuur bleek voldoende geïsoleerd. Er komen  nog 12 PVT panelen voor en achter komen achter de oude panelen warmtewisselaar (wordt al uitgevoerd).  In het knieshot op zolder komt een  buffertank met PCM materiaal als overbrugging van koude winternachten  en om het systeem wat efficiënter te maken. De keus viel op een propaan warmtepomp (R290) die milieuvriendelijk is met hogere temperaturen, zodat oude radiatoren kunnen blijven zitten. Een warmtepomp van 6 kW blijkt na een warmteverliesberekening voldoende,

Baetenburg 64

Kenmerken wijk

De wijk Heiloo West bestaat uit de buurten Noorderneg (1) en Oud West (2). Binnen Noorderneg is de verdeling te maken tussen woningen langs de Zeeweg met veel twee onder een kap woningen die redelijk overeenkomen met woningen in Oud West en Akkerbuurt (o.a. Rookkamer). Dit loopt door naar appartementencomplex Westerzij (VvE). Het overige deel bevat grotere typen woningen met binnen in rijtjes woningen vergelijkbaar met woningen in Zuid West.


Zuid West zelf is onder te verdelen in Marienstein, Termijen en Vrieswijk met erg veel vergelijkbare rijtjeshuizen. Daarnaast staar en een zestal flatgebouwen van Kennemerwonen. Het resterende deel is iets minder gelijkvormig. De bouwperiode van de 2000 woningen is praktisch allemaal tussen 1970-1980.


Fotogalerij buurten


Overzicht van de buurt Termijen met energieverbruiken. Particuliere Woningen van 125 m2 (soms met uitbouw) gebouwd in 1971. Vaak wel met oude spouwmuurisolatie. Gebouwd rond pleintjes, eigendom van bewoners.