Brief Duurzaam Heiloo aan coördinatoren Regionale Energie Strategie (RES) met verzoek om meer openheid. Beste Odile en Wies (2)

Wij weten, met Remkes hoe lastig het is op een fatsoenlijke manier goede locaties te vinden voor windmolens, en die dan ook nog eens goedgekeurd te krijgen door de provincie. Laat RES teams daar rekening mee houden. 

Op 5 februari 2020  was er in de bibliotheek van Heiloo een bijeenkomst die de start betekent voor  een Denktank voor duurzaamheid in Heiloo. Het aantal suggestie was bijzonder groot.

In verband met het coronavirus was een snelle voortzetting niet goed mogelijk. Afstand houden en samen vergaderen gaat niet samen. Om die redenen is er versnel en proef opgezet met een forum zodat we toch kunnen communiceren over diverse zaken.

Daarnaast zij er en aantal meer theoretische beschouwingen opgenomen onder deze categorie.


Hiernaast is getracht e,e,a in een visgratendiagram weer te geven  (eerste bijeenkomst) waardoor er een clustering plaats vindt naar onderwerpen (klik op afbeelding voor groter beeld). Hieronder staan de punten kort op een rij.  Intussen wordt er wel gewerkt met suggesties vanuit de denktank. De menubalk wordt aangepast naar type woning en naar wijk/ buurt. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de producten wat beter voor het voetlicht te brengen. Zo denken we het cruciale kennisdelen enerzijds met technische informatie, maar anderzijds via navigeren ook toegankelijk te maken voor woningtypen die dan weer samen komen in een buurt of wijk.

Het eerstvolgende onderzoek dat we willen doen hebben we de inbreng gevraagd van Kennemerwonen en voor wat betreft de aangegeven VVE hopen we rond de grote vakantie iets te organiseren.

 

De overige punten waar we aan werken komen we op  terug. Samengevat was de bijeenkomst wat ons betreft geslaagd en we danken dan ook iedereen die meewerkte aan dit succes.

Kort de punten op een rij:

Informatie

Alle inwoners meer informeren over urgentie en algemeen nut energievoorziening in het algemeen.

Specifieke informatie bij speciale momenten en daarbij gebruik maken van makelaars, gemeenteloket, banken hypotheekadviseurs. (die daarvan weten). Tevens wijzen op gebruik opties maar ook gedragscomponent duidelijk maken.

Warmtevisie niet opleggen maar regelgeving wel duidelijk en inzichtelijk maken. Meer polderen maar de vrijblijvendheid moet er wel uit.

Steun voor coaches , dat gebruiken en de deuren langs mede om burengesprekken te faciliteren.

Aanpak

Denktanks voor grote lijnen en daarna wijkgericht bewoners betrekken maar ook op woningtype. Daarbij is collectief de kern maar wel kleinschalig (blok; lokaal en specifiek),met ook maatwerk voor o.a. isoleren. Probleem zit in diversiteit van woningen en bewoning.

Maak woondromen voor mensen tastbaar en verbindt dat met duurzaamheid. Maak gebruik van voorbeeldprojecten die enthousiasme opwekken door de toevoegde waarde voor burgers duidelijk zodat ze er lol in krijgen. Kennis delen is cruciaal m.b.t. de mogelijkheden  zowel technisch als financieel, ook over het gefaseerd invoeren

Kernpartners

Als kernpartner wordt gezien de gemeente, club zoals Heiloo Energie e Duurzaam Heiloo e energie coöperatie.  Burgers/ buurtbewoners zelf die communiceren, waar onder ook de jeugd (ook bij RES betrekken) op scholen en lokale bewonersverenigingen worden als kernpartners genoemd. Vervolgens is de categorie  aannemers met totale service, bedrijven en installateurs maar ook betrouwbare kennispartners/ energieconsulenten en DBL. Woningcorporaties met maatschappelijke rol (en financiering), maar ook de VVE’s van appartementencomplexen worden al aparte groep genoemd.

Financiering/ kosten.

Betere financieringsvormen (meer genoemd) wellicht in coöperatieve vormen eventueel woninggebonden met solide instrumenten en constructie voor particulieren. (subsidie wordt niet genoemd). Verder wordt opgemerkt dat de kosten en risico’s niet alleen bij de burgers horen te liggen en dat de vervuiler meer moet worden belast. De deeleconomie wordt ook onder deze noemer genoemd (auto).

Speciaal

Heiloer windmolen bij Kaptein als toevoeging aan de al bestaande rij, maar ook warmteterugwinning onder asfalt (denk aan afslag A9) en geothermie worden genoemd als optie.